HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Plnění zásobníku 2 nebo volitelného zásobníku na 500 listů

background image

Plnění zásobníku 2 nebo volitelného zásobníku na 500 listů

UPOZORNĚNÍ:

Nedoplňujte zásobníky v průběhu tisku, mohlo by dojít k uvíznutí papíru.

UPOZORNĚNÍ:

Nepřerovnávejte papír. Můžete tím způsobit chyby při jejich zavádění.

1.

Vytáhněte zásobník a mírným zvednutím jej

vyjměte z produktu.

CSWW

Vložení papíru do zásobníků

83

background image

2.

Stlačte uvolňovací páčku, která je umístěna na

levém vodítku, a nastavte boční vodítka na

správný formát papíru.

3.

Stlačte uvolňovací páčku, která je umístěna na

zadním vodítku, a nastavte vodítko na správný

formát papíru.

4.

Vložte papír do zásobníku. Zkontrolujte, zda

je balík papíru rovný ve všech čtyřech rozích a

že nepřevyšuje značky pro maximální výšku.

5.

Zasuňte zásobník zcela do produktu.

84

Kapitola 6 Papír a tisková média

CSWW