HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Odstranění uložené úlohy

background image

Odstranění uložené úlohy

Když odešlete uloženou úlohu do paměti zařízení, zařízení přepíše všechny předchozí úlohy se stejným

jménem uživatele a názvem úlohy. Pokud v tiskárně není žádná úloha se stejným jménem uživatele

a názvem úlohy a produkt potřebuje více místa na disku, začne odstraňovat ostatní uložené úlohy

142

Kapitola 8 Tiskové úlohy

CSWW

background image

postupně od nejstarších. Počet úloh, které lze uložit, lze změnit v nabídce Obecná nastavení na

ovládacím panelu produktu.

Tento postup slouží k odstranění úlohy uložené v paměti zařízení.

1.

Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů .

2.

Otevřete nabídku Obnovit úlohu z paměti zařízení.

3.

Vyberte uživatelské jméno a poté vyberte název úlohy nebo vyberte možnost Všechny úlohy

(s PINem) či Vš. úlohy (bez PINu).

4.

Vyberte možnost Odstranit. Zařízení zobrazí výzvu k potvrzení odstranění.