HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Interpretace zpráv ovládacího panelu týkajících se spotřebního materiálu

background image

Interpretace zpráv ovládacího panelu týkajících se spotřebního
materiálu

Tabulka 7-1

Zprávy o stavu spotřebního materiálu

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

10.0X.Y0 Chyba paměti spotřebního
materiálu

Produkt nemůže číst nebo zapisovat na
paměťový čip tiskové kazety nebo na tiskové
kazetě paměťový čip chybí.

Znovu nainstalujte tiskovou kazetu nebo
nainstalujte novou tiskovou kazetu.

Černá kazeta je téměř prázdná

Produkt signalizuje stav s velmi nízkou úrovní
spotřebního materiálu. Skutečná životnost
tiskové kazety se může lišit. Pokud nedojde
ke snížení kvality tisku na nepřijatelnou
úroveň, není nutné v tuto chvíli vyměnit
tiskovou kazetu. Jakmile úroveň spotřebního
materiálu HP dosáhne velmi nízkého stavu,
skončí u něj platnost záruky HP Premium
Protection Warranty.

Pokud je kvalita tisku nepřijatelná, vyměňte
tiskovou kazetu.

Dochází černá kazeta

Produkt signalizuje stav s nízkou úrovní
spotřebního materiálu. Skutečná životnost
tiskové kazety se může lišit. Pokud nedojde
ke snížení kvality tisku na nepřijatelnou
úroveň, není nutné v tuto chvíli vyměnit
tiskovou kazetu.

Pokud je kvalita tisku nepřijatelná, vyměňte
tiskovou kazetu. Zvažte nakoupení
náhradních kazet do zásoby pro případ, že
by nainstalovaná kazeta dosáhla konce
odhadované životnosti.

Dochází obsah sady pro údržbu

Sada pro údržbu dochází. Skutečná
životnost spotřebního materiálu se může lišit.
Zvažte pořízení náhradní sady pro údržbu
pro případ, kdy by kvalita tisku přestala být
přijatelná. Pokud nedojde ke snížení kvality
tisku na nepřijatelnou úroveň, není nutné
v tuto chvíli sadu pro údržbu vyměňovat.

Pokud je kvalita tisku nepřijatelná, vyměňte
sadu pro údržbu. Pokyny jsou přibaleny
k sadě pro údržbu.

Dochází spotřební materiál

Tato zpráva se zobrazí, pokud nejméně dva
druhy spotřebního materiálu dosáhly dolního
limitu. Skutečná životnost spotřebního
materiálu se může lišit. Stisknutím tlačítka
šipky dolů zjistíte, který spotřební materiál
dosáhl nízké úrovně. Pokud nedojde ke
snížení kvality tisku na nepřijatelnou úroveň,
není nutné v tuto chvíli vyměnit spotřební
materiál. Jakmile úroveň spotřebního
materiálu HP dosáhne velmi nízkého stavu,
skončí u něj platnost záruky HP Premium
Protection Warranty.

Pro pokračování v tisku buď vyměňte
spotřební materiál, nebo změňte konfiguraci
produktu pomocí nabídky Správa
spotřebního materiálu
na ovládacím
panelu.

Nainstalován nepodporovaný
spotřební materiál

Tisková kazeta je určena pro jiný
produkt HP.

Pokud je kvalita tisku nepřijatelná, vyměňte
tiskovou kazetu.

Nekompatibilní <supply>

Detekovaný spotřební materiál není s tímto
zařízením kompatibilní.

Nahraďte spotřební materiál produktem,
který je navržen pro toto zařízení.

Nekompatibilní spotřební materiál

Byl nainstalován spotřební materiál, který
není určen pro tento produkt. Produkt
nemůže tisknout, dokud je nainstalován tento
spotřební materiál.

Stisknutím šipky dolů identifikujte
nekompatibilní spotřební materiál.
Nainstalujte spotřební materiál navržený pro
tento produkt.

108

Kapitola 7 Tiskové kazety

CSWW

background image

Tabulka 7-1

Zprávy o stavu spotřebního materiálu (pokračování)

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

Používán použitý spotřební materiál

Tisková kazeta byla již používána.

Pokud jste přesvědčeni, že jste zakoupili
originální spotřební materiál HP, přejděte na
webovou stránku

www.hp.com/go/

anticounterfeit

.

Sada pro údržbu je téměř prázdná

Sada pro údržbu je téměř prázdná.
Skutečná životnost spotřebního materiálu se
může lišit. Pokud nedojde ke snížení kvality
tisku na nepřijatelnou úroveň, není nutné
v tuto chvíli sadu pro údržbu vyměňovat.
Jakmile úroveň spotřebního materiálu HP
dosáhne velmi nízkého stavu, skončí u něj
platnost záruky HP Premium Protection
Warranty.

Pokud je kvalita tisku nepřijatelná, vyměňte
sadu pro údržbu. Pokyny jsou přibaleny
k sadě pro údržbu.

Spotřební materiál téměř došel

Tato zpráva se zobrazí, pokud nejméně dva
druhy spotřebního materiálu dosáhly velmi
nízkého limitu. Stisknutím tlačítka šipky dolů

zjistíte, který spotřební materiál dosáhl

nízké úrovně. Skutečná životnost spotřebního
materiálu se může lišit. Pokud nedojde ke
snížení kvality tisku na nepřijatelnou úroveň,
není nutné v tuto chvíli vyměnit spotřební
materiál. Jakmile úroveň spotřebního
materiálu HP dosáhne velmi nízkého stavu,
skončí u něj platnost záruky HP Premium
Protection Warranty.

Pro pokračování v tisku buď vyměňte
spotřební materiál, nebo změňte konfiguraci
produktu pomocí nabídky Správa
spotřebního materiálu
na ovládacím
panelu.

Vyměňte <supply>

Produkt signalizuje stav, kdy úroveň
spotřebního materiálu dosáhla
odhadovaného konce životnosti. Skutečná
zbývající životnost se může od odhadu lišit.
Pro případ zhoršení kvality tisku pod
přijatelnou úroveň mějte k dispozici náhradní
spotřební materiál. Pokud nedojde k snížení
kvality tisku na nepřijatelnou úroveň,
spotřební materiál teď není třeba vyměnit.
Jakmile daný spotřební materiál HP dosáhl
konce odhadované životnosti, dochází u něj
k ukončení platnosti záruky HP Premium
Protection Warranty.

Vyměňte patřičný spotřební materiálů.

Případně konfigurujte produkt pro
pokračování v tisku pomocí nabídky
Správa spotřebního materiálu.

Vyměňte spotřební materiál

Nejméně dvě položky spotřebního materiálu
dosáhly odhadovaného konce životnosti.
Skutečná zbývající životnost se může od
odhadu lišit. Pro případ, kdy už kvalita tisku
začne být nepřijatelná, mějte k dispozici
náhradní spotřební materiál. Pokud nedojde
k snížení kvality tisku na nepřijatelnou
úroveň, spotřební materiál teď není třeba
vyměnit. Jakmile daný spotřební materiál HP
dosáhl konce odhadované životnosti,
dochází u něj k ukončení platnosti záruky
HP Premium Protection Warranty.

Stisknutím šipky dolů zjistěte, který
spotřební materiál je třeba vyměnit.

Případně konfigurujte produkt pro
pokračování v tisku pomocí nabídky
Správa spotřebního materiálu.

CSWW

Řešení problémů s tiskovými kazetami

109

background image

110

Kapitola 7 Tiskové kazety

CSWW