Abi HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series

background image

HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601-, M602-,

JA M603-SEERIA PRINTER

Kasutusjuhend

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 600 M601-,
M602- ja M603-seeria printer

Kasutusjuhend

background image

Autoriõigus ja litsents

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Paljundamine, kohandamine või tõlkimine

on ilma eelneva kirjaliku loata keelatud,

välja arvatud autoriõiguse seadustes lubatud

juhtudel.

Siin sisalduvat teavet võib ette teatamata

muuta.

Ainsad HP toodetele ja teenustele kehtivad

garantiid on esitatud nende toodete ja

teenustega kaasasolevates garantiikirjades.

Mitte midagi siin ei tohiks tõlgendada

lisagarantiina. HP ei vastuta siin esineda

võivate tehniliste või toimetuslike vigade või

puuduste eest.

Osa number: CE988-90936

Edition 4, 11/2011

Kaubamärkide nimetused

Adobe

®

, Acrobat

®

ja PostScript

®

on ettevõtte

Adobe Systems Incorporated kaubamärgid.

Intel® Core™ on Intel Corporationi

kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja

teistes riikides/regioonides.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja

Windows Vista® on Microsoft Corporation'i

USA-s registreeritud kaubamärgid.

UNIX

®

on ettevõtte The Open Group

registreeritud kaubamärk.

ENERGY STAR® ja ENERGY STAR-i logo on

USA-s registreeritud kaubamärgid.

background image

Selles juhendis kasutatud konventsioonid

NÄPUNÄIDE.

Näpunäited annavad abistavaid vihjeid või otseteid.

MÄRKUS.

Märkused annavad tähtsat infot mõistete seletamiseks või ülesannete sooritamiseks.

ETTEVAATUST.

Manitsused viitavad toimingutele, mida tuleks sooritada, et vältida andmekadu või

kahju tootele.

HOIATUS!

Hoiatused teatavad teile erilistest toimingutest, mida peaks sooritama, et vältida

isikukahju, katastroofilist andmekadu või ulatuslikku kahju tootele.

ETWW

iii

background image

iv

Selles juhendis kasutatud konventsioonid

ETWW

background image

Sisukord

1 Toote põhiandmed ............................................................................................................ 1

Toote võrdlus ........................................................................................................................... 2

HP LaserJet Enterprise 600 M601 mudelid ................................................................... 2
HP LaserJet Enterprise 600 M602 mudelid ................................................................... 3
HP LaserJet Enterprise 600 M603 mudelid ................................................................... 4

Keskkonnaomadused ................................................................................................................ 5
Ligipääsetavuse funktsioonid ..................................................................................................... 6
Toote vaated ........................................................................................................................... 7

Eestvaade ................................................................................................................ 7
Tagantvaade ............................................................................................................ 8
Liidespordid ............................................................................................................. 9
Seerianumber ja mudeli numbri asukoht ....................................................................... 9

2 Juhtpaneeli menüüd ....................................................................................................... 11

Juhtpaneeli paigutus ............................................................................................................... 12
Töö USB-lt toomise menüü ....................................................................................................... 14
Töö seadmemälust toomise menüü ............................................................................................ 15
Tarvikute menüü ..................................................................................................................... 16
Salvede menüü ...................................................................................................................... 17
Haldusmenüü ........................................................................................................................ 18

Aruannete menüü .................................................................................................... 18
Üldsätete menüü ..................................................................................................... 18
USB-sätetest toomise menüü ...................................................................................... 21
Üldiste printimissätete menüü .................................................................................... 21
Printimise vaikesuvandite menüü ............................................................................... 23
Kuvasätete menüü ................................................................................................... 23
Tarvikute haldamise menüü ...................................................................................... 24
Salvede haldamise menüü ........................................................................................ 25
Klammerdaja/virnastaja sätete menüü ....................................................................... 26
Mitme sektsiooniga postkasti sätete menüü ................................................................. 26
Võrgusätete menüü .................................................................................................. 27

ETWW

v

background image

Tõrkeotsingu menüü ................................................................................................. 31

Seadmehoolduse menüü ......................................................................................................... 32

Varunduse/taaste menüü ......................................................................................... 32
Kalibreerimise/puhastamise menüü ........................................................................... 32
USB püsivara värskenduse menüü ............................................................................. 33
Hoolduse menüü ..................................................................................................... 33

3 Windowsi tarkvara ........................................................................................................ 35

Toetatavad operatsioonisüsteemid ja printeridraiverid Windowsi jaoks ......................................... 36
Valige Windowsile õige printeridraiver .................................................................................... 37

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 37

UPD installirežiimid .................................................................................. 38

Windowsi prinditöö sätete muutmine ........................................................................................ 39

Prindiseadete prioriteet ............................................................................................ 39
Kõikide printimistööde seadete muutmine kuni tarkvaraprogrammi sulgemiseni ............... 39
Kõikide prinditööde vaikeseadete muutmine ............................................................... 40
Toote konfiguratsiooniseadete muutmine .................................................................... 40

Printeridraiveri eemaldamine Windowsist .................................................................................. 41
Toetatavad utiliidid Windowsile ............................................................................................... 42

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 42
HP sisseehitatud veebiserver ..................................................................................... 42
HP ePrint ................................................................................................................ 42

Tarkvara operatsioonisüsteemidele ........................................................................................... 43

4 Toote kasutamine operatsioonisüsteemiga Mac .............................................................. 45

Maci tarkvara ........................................................................................................................ 46

Toetatavad operatsioonisüsteemid ja printeridraiverid Macile ....................................... 46
Tarkvara installimine Maci operatsioonisüsteemidele ................................................... 46

Tarkvara installimine otse tootega ühendatud Maci arvutitele ......................... 46
Tarkvarainstall Maci arvutitele traadiga võrgus ............................................ 47

IP-aadressi konfigureerimine ....................................................... 47
Tarkvara installimine .................................................................. 48

Printeridraiveri eemaldamine Maci operatsioonisüsteemidest ........................................ 49
Prindisätete prioriteetsus operatsioonisüsteemis Mac .................................................... 50
Maci printeridraiveri sätete muutmine ........................................................................ 50

Kõikide prinditööde sätete muutmine kuni tarkvaraprogrammi sulgemiseni ...... 50
Kõikide prinditööde vaikesätete muutmine ................................................... 50
Toote konfiguratsioonisätete muutmine ........................................................ 50

Tarkvara Maci arvutitele .......................................................................................... 51

HP Utility Macile ...................................................................................... 51

Avage HP Printer Utility .............................................................. 51

vi

ETWW

background image

HP Utility funktsioonid ................................................................ 51

Toetatavad utiliidid Maci jaoks ................................................................................. 52

HP sisseehitatud veebiserver ...................................................................... 52
HP ePrint ................................................................................................. 52
AirPrint ................................................................................................... 52

Põhilised prinditööd Macis ...................................................................................................... 54

Prinditöö tühistamine Maciga ................................................................................... 54
Paberiformaadi ja -tüübi muutmine Macis ................................................................... 54
Muutke Maciga dokumentide formaati või printige kohandatud paberiformaati
kasutades ............................................................................................................... 54
Looge ja kasutage printimiseelistusi Maciga ............................................................... 54
Kaanelehekülje printimine Maciga ............................................................................ 55
Vesimärkide kasutamine Maciga ............................................................................... 55
Printige Macis ühele paberilehele mitu lehekülge ......................................................... 56
Printimine mõlemale lehepoolele (dupleksprintimine) Maci vahendusel ........................... 56
Tööde talletamine Maciga ........................................................................................ 56

Probleemide lahendamine Maciga ........................................................................................... 58

5 Toote ühendamine Windowsiga ...................................................................................... 59

Printeri jagamisteade .............................................................................................................. 60
USB-liidesega ühendamine ...................................................................................................... 60

Installimine CD-lt ..................................................................................................... 60

Võrguga ühendamine Windowsis ............................................................................................ 61

Toetatavad võrguprotokollid ..................................................................................... 61
Toote installimine traadiga võrgus Windowsis ............................................................ 63

IP-aadressi konfigureerimine ...................................................................... 63
Tarkvara installimine ................................................................................. 64

Võrgusätete konfigureerimine Windowsis ................................................................... 65

Vaadake või muutke võrguseadeid ............................................................. 65
Seadke või vahetage võrgu salasõna .......................................................... 65
Konfigureerige IPv4 TCP/IP parameetrid juhtpaneeli kaudu käsitsi .................. 66
Konfigureerige IPv6 TCP/IP parameetrid juhtpaneeli kaudu käsitsi .................. 67
Liini kiiruse ja dupleksi sätted ..................................................................... 68

6 Paber- ja prindikandja ................................................................................................... 69

Õige paberikasutus ................................................................................................................ 70

Eripabereid puudutavad juhised ............................................................................... 70

Printeridraiveri muutmine ühtimaks paberitüübi ja -formaadiga Windowsis .................................... 72
Toetatud paberiformaadid ....................................................................................................... 73
Toetatavad paberitüübid ......................................................................................................... 75

Sisestusvõimaluste toetatud paberitüübid .................................................................... 75

ETWW

vii

background image

Väljastusvõimaluste toetatud paberitüübid .................................................................. 76

Salve ja väljastussalve maht .................................................................................................... 77
Paberisalvede laadimine ......................................................................................................... 78

Laadige paberit 1. salve .......................................................................................... 78
Laadige paberit 2. salve või valikulisse 500 lehe salve ................................................ 79
Laadige paberit valikulisse 1500 lehe salve ............................................................... 81
Paberi paigutus salvede laadimisel ............................................................................ 83

Laadige kirjaplanke, eeltrükitud või eelaugustatud paberit ............................. 83
Laadige ümbrikke ..................................................................................... 84

Salvede konfigureerimine ........................................................................................................ 85

Konfigureerige salve paberit laadides ........................................................................ 85
Konfigureerige salv vastama prinditöö seadetele ......................................................... 85
Konfigureerige salv juhtpaneelist ............................................................................... 86

Väljastussalve valimine ........................................................................................................... 87

Printige ülemisse (standardsesse) väljastussalve ........................................................... 87
Printige tagumisse väljastussalve ............................................................................... 87
Printige valikulisse virnastajasse või klammerdajasse/virnastajasse ............................... 88
Printige 5 sektsiooniga postkasti ................................................................................ 89

7 Prindikassetid ................................................................................................................ 91

Prindikasseti teave .................................................................................................................. 92
Tarvikute vaated .................................................................................................................... 93

Prindikasseti vaated ................................................................................................. 93

Prindikassettide haldamine ...................................................................................................... 94

Prindikassettide sätete muutmine ............................................................................... 94

Printimine, kui kasseti hinnanguline tööiga on lõppemas ............................... 94
Lubage või keelake suvand Väga madalad sätted juhtpaneelist ...................... 94
Printimine režiimil EconoMode ................................................................... 95

Tarvikute hoiustamine ja taaskasutus .......................................................................... 95

Tarvikute ringlussevõtt ............................................................................... 95
Prindikasseti hoiustamine ........................................................................... 95
HP seisukoht mitte-HP toodetud printerikassettide suhtes ................................. 95

HP võltsimisvastane veebileht .................................................................................... 95

Juhised vahetamiseks .............................................................................................................. 97

Prindikasseti vahetamine .......................................................................................... 97
Klambrite vahetamine .............................................................................................. 99
Ennetav hooldus .................................................................................................... 100

Hoolduskomplekti loendaja lähtestamine ................................................... 100

Prindikasseti probleemide lahendamine .................................................................................. 101

Prindikassettide kontrollimine .................................................................................. 101

Prindikasseti kahjustuste kontrollimine ....................................................... 102

viii

ETWW

background image

Korduvad defektid .................................................................................. 103
Tarvikute olekulehe printimine .................................................................. 103

Juhtpaneeli teadete tähendused tarvikute kohta ......................................................... 104

8 Prinditoimingud ............................................................................................................ 107

Prinditöö tühistamine Windowsis ............................................................................................ 108
Põhilised prinditööd Windowsis ............................................................................................. 109

Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows ........................................... 109
Printimisvõimaluste spikker (Windows) ..................................................................... 110
Prinditavate koopiate arvu muutmine operatsioonisüsteemis Windows ......................... 110
Kohandatud prindisätete salvestamine taaskasutamiseks operatsioonisüsteemis
Windows ............................................................................................................. 111

Printimisotseteede kasutamine Windowsi korral ......................................... 111
Looge printimisotseteed ........................................................................... 112

Prindikvaliteedi parandamine Windowsis ................................................................. 115

Leheformaadi valimine Windowsis ........................................................... 115
Kohandatud leheformaadi valimine Windowsis ......................................... 115
Paberitüübi valimine Windowsis .............................................................. 115
Paberisalve valimine Windowsis .............................................................. 115

Printimine mõlemale lehepoolele (dupleksprintimine) Windowsis ................................. 116

Käsitsi mõlemale lehepoolele printimine Windowsis ................................... 116
Automaatne kahepoolne printimine Windowsis .......................................... 117

Mitme lehekülje ühele lehele printimine operatsioonisüsteemis Windows ...................... 119
Lehekülje suuna valimine operatsioonisüsteemis Windows .......................................... 121

Funktsiooni HP ePrint kasutamine ........................................................................................... 123
Täiendavad prinditööd Windowsis ......................................................................................... 124

Eelprinditud kirjaplangile või ankeedile printimine operatsioonisüsteemis Windows ...... 124
Eripaberitele, etikettidele või kiledele printimine Windowsis ....................................... 126
Esimese või viimase lehekülje teistsugusele paberile printimine operatsioonisüsteemis
Windows ............................................................................................................. 129
Dokumendi mastaapimine lehekülje mõõtmete järgi operatsioonisüsteemis Windows ..... 131
Dokumendile vesimärgi lisamine operatsioonisüsteemis Windows ............................... 133
Brošüüri loomine operatsioonisüsteemis Windows ..................................................... 133
Valige väljastuse suvandid Windowsis ..................................................................... 135

Valige väljastussalv Windowsis ................................................................ 135
Valige klammerdussuvandid Windowsis ................................................... 136

Kasutage töö talletusfunktsioone Windowsis ............................................................. 138

Looge talletatud töö Windowsis ............................................................... 138
Printige talletatud töö .............................................................................. 139
Kustutage talletatud töö ........................................................................... 139
Määrake töö talletussuvandeid Windowsis ................................................ 140

ETWW

ix

background image

Ühe proovikoopia printimine enne kõikide koopiate printimist ....... 140
Isikliku töö ajutine talletamine tootes ja hiljem printimine .............. 140
Töö ajutine talletamine tootes .................................................... 140
Töö alaline talletamine tootes .................................................... 141
Alaliselt talletatud töö isiklikuks muutmine nii, et igaüks, kes
proovib seda printida, peab sisestama PIN-koodi ........................ 141
Teavituse vastuvõtmine, kui prinditakse talletatud tööd ................. 141
Määrake talletatud tööle kasutajanimi ........................................ 142
Määrake talletatud tööle nimi ................................................... 142

Eritööde printimine Windowsis ............................................................................... 142

Dupleksjoonduse seadmine ..................................................................... 142

Töö otseprintimine USB-liidesega ............................................................................................ 144

9 Kasutamine ja hooldus ................................................................................................. 145

Teabelehtede väljaprint ......................................................................................................... 146
HP sisseehitatud veebiserveri kasutamine ................................................................................ 147

HP sisseehitatud veebiserveri avamine võrguühendust kasutades ................................. 147
HP sisseehitatud veebiserveri funktsioonid ................................................................ 148

Vahekaart Teave .................................................................................... 148
Vahekaart Üldine teave ........................................................................... 148
Vahekaart Prindi .................................................................................... 149
Vahekaart Tõrkeotsing ............................................................................ 149
Vahekaart Security (Turvalisus) ................................................................. 150
Vahekaart HP veebiteenused ................................................................... 150
Vahekaart Networking (Võrgundus) .......................................................... 150
Loend Other Links (Teised lingid) .............................................................. 150

HP Web Jetadmini tarkvara kasutamine .................................................................................. 151
Toote turbefunktsioonid ......................................................................................................... 152

Turbeavaldused .................................................................................................... 152

Interneti-protokolli andmeturve ................................................................. 152

HP sisseehitatud veebiserveri turvamine .................................................................... 152
Krüptimistugi. HP krüptitud kõrgjõudlusega kõvakettad (ainult mudelid xh) .................... 152
Turvake salvestatud tööd ........................................................................................ 153
Lukustage juhtpaneeli menüüd ................................................................................ 153
Lukustage vormindi ................................................................................................ 153

Kokkuhoiu sätted .................................................................................................................. 154

Printimine režiimil EconoMode ................................................................................ 154
Energiasäästurežiimid ............................................................................................ 154

Lubage või keelake uinakurežiim .............................................................. 154
Seadistage uinakutaimer ......................................................................... 155
Seadistage uinakugraafik ........................................................................ 155

x

ETWW

background image

Paigaldage mälu ja sisemised USB-seadmed ........................................................................... 156

Ülevaade ............................................................................................................. 156
Mälu installimine ................................................................................................... 156

Printeri mälu installimine .......................................................................... 156

Mälu lubamine ..................................................................................................... 161
Kontrollige DIMM-i (kaherealise mälumooduli) paigaldamist ....................................... 162
Mälu jaotamine .................................................................................................... 162
Sisemiste USB-seadmete paigaldamine .................................................................... 163

Toote puhastamine ............................................................................................................... 166

Puhastage paberitee .............................................................................................. 166

Tootevärskendused ............................................................................................................... 166

10 Probleemide lahendamine .......................................................................................... 167

Omaabi .............................................................................................................................. 168
Probleemide lahendamise kontroll-loend .................................................................................. 169

Faktorid, mis mõjutavad seadme jõudlust ................................................................. 170

Tehase vaikesätete taastamine ............................................................................................... 171
Juhtpaneeli teadete tõlgendamine .......................................................................................... 172

Juhtpaneeli teadete tüübid ...................................................................................... 172
Juhtpaneeli teated ................................................................................................. 172

Paber liigub valesti või ummistub ........................................................................................... 173

Toode ei võta paberit sisse ..................................................................................... 173
Toode võtab korraga sisse mitu paberilehte .............................................................. 173
Paberiummistuste vältimine ..................................................................................... 173

Kõrvaldage ummistused ........................................................................................................ 175

Ummistuse asukohad ............................................................................................. 175
Kõrvaldage väljastusalas tekkinud ummistused .......................................................... 175

Kõrvaldage tagumises väljastussalves tekkinud ummistused .......................... 176
Kõrvaldage virnastajas või klammerdajas/virnastajas tekkinud ummistused ... 176

Kõrvaldage virnastajas või klammerdajas/virnastajas tekkinud
paberiummistused ................................................................... 177
Kõrvaldage klammerdajas/virnastajas tekkinud ummistused ......... 177

Kõrvaldage 5 salvega postkastis tekkinud ummistused ................................ 179

Kõrvaldage kuumuti piirkonnas tekkinud ummistused ................................................. 181
Kõrvaldage dupleksseadmes tekkinud ummistused ..................................................... 184
Kõrvaldage salvedes tekkinud ummistused ................................................................ 186

Kõrvaldage salves 1 tekkinud ummistused ................................................. 186
Kõrvaldage salves 2 või valikulises 500-lehelises salves tekkinud ummistused 186
Kõrvaldage 1500-lehelises salves tekkinud ummistused ............................... 187

Kõrvaldage lisavarustusse kuuluvas ümbrikusööturis tekkinud ummistused ..................... 189
Kõrvaldage ülemise kaane ja prindikasseti piirkonnas tekkinud ummistused .................. 190

ETWW

xi

background image

Vahetage ummistusjärgne taastumine ...................................................................... 192

Prindikvaliteedi parandamine ................................................................................................ 193

Paberitüübi valimine .............................................................................................. 193
HP nõuetele vastava paberi kasutamine ................................................................... 193
Puhastuslehe printimine .......................................................................................... 194
Prindikasseti kontrollimine ...................................................................................... 194
Kasutage printeridraiverit, mis vastab kõige paremini teie vajadustele ......................... 196

Toode ei prindi või teeb seda aeglaselt .................................................................................. 197

Toode ei prindi ..................................................................................................... 197
Toode prindib aeglaselt ......................................................................................... 197

Lahendage töö otse USB-st printimise probleemid ..................................................................... 198

Menüü USB-lt otsimine ei avane, kui sisestate USB-tarviku ........................................... 198
Faili ei prindita USB-talletustarvikust ......................................................................... 198
Fail, mida soovite printida, ei ole menüüs USB-lt otsimine loetletud .............................. 198

Lahendage ühenduvusprobleemid .......................................................................................... 199

Lahendage otseühenduse probleeme ....................................................................... 199
Lahendage võrguprobleeme ................................................................................... 199

Kehv füüsiline ühendus ............................................................................ 199
Arvuti kasutab tootel vale IP-aadressi ........................................................ 199
Arvuti ei saa tootega suhelda .................................................................. 200
Toode kasutab võrgu jaoks vale linki ja võrguseadeid ................................ 200
Uued tarkvaraprogrammid võivad tekitada probleeme ühilduvusega ............ 200
Teie arvuti või tööjaam võib olla valesti seadistatud .................................... 200
Toode on keelatud või on teised võrguseaded valed ................................... 200

Toote tarkvaraprobleemide lahendamine Windowsis ................................................................ 201

Toote printeridraiver ei ole kaustas Printer nähtav ...................................................... 201
Tarkvara installimisel kuvati tõrketeade .................................................................... 201
Toode on režiimis Ready (Valmis), aga ei prindi midagi ............................................ 201

Toote tarkvaraprobleemide lahendamine Macis ....................................................................... 203

Printeridraiverit ei kuvata loendis Print & Fax (Printimine ja faksimine) .......................... 203
Toote nimi ei ilmu loendi Print & Fax (Printimine ja faksimine) tooteloendisse ................ 203
Printeridraiver ei seadista automaatselt loendis Print & Fax (Printimine ja faksimine)
valitud toodet ....................................................................................................... 203
Prinditööd ei saadetud teie soovitud tootele .............................................................. 204
USB-kaabliga ühendamise järel ei ilmu toode pärast draiveri valimist loendisse Print &
Fax (Printimine ja faksimine) ................................................................................... 204
Te kasutate USB-ühenduse korral üldist printeridraiverit .............................................. 204

Lisa A Tootetarvikute ja lisaseadmete tellimine ................................................................ 205

Osade, lisavarustuse ja tarvikute tellimine ............................................................................... 206
Osade numbrid ................................................................................................................... 207

xii

ETWW

background image

Paberikäsitsemise lisaseadmed ............................................................................... 207
Kliendi parandatavad osad .................................................................................... 207
Kaablid ja liidesed ................................................................................................ 208

Lisa B Hooldus- ja tugiteenused ....................................................................................... 209

Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus .............................................................................. 210
HP ülim kaitsegarantii: LaserJeti printerikasseti piiratud garantii aruanne ..................................... 212
Prindikassetile salvestatud andmed ......................................................................................... 213
Lõppkasutaja litsentsileping ................................................................................................... 214
Kliendipoolse paranduse garantiiteenus .................................................................................. 217
Klienditugi ........................................................................................................................... 218
Toote uuesti pakkimine ......................................................................................................... 219

Lisa C Toote andmed ........................................................................................................ 221

Füüsilised andmed ............................................................................................................... 222
Voolu tarbimine, elektrilised andmed ja akustiline kuuldavus ..................................................... 222
Töökeskkond ....................................................................................................................... 223

Lisa D Normatiivne teave ................................................................................................. 225

FCC määrused .................................................................................................................... 226
Keskkonnasõbralike toodete programm ................................................................................... 227

Keskkonnakaitse ................................................................................................... 227
Osooni tekitamine ................................................................................................. 227
Tarbitav energia ................................................................................................... 227
Toonerikulu .......................................................................................................... 227
Paberi kasutamine ................................................................................................. 227
Plastosad ............................................................................................................. 227
HP LaserJeti prinditarvikud ...................................................................................... 228
Tagastus- ja käitlusjuhised ...................................................................................... 228

Ameerika Ühendriigid ja Puerto Rico ........................................................ 228

Mitu tagastust (rohkem kui üks kassett) ....................................... 228
Ühe kasseti tagastamine ........................................................... 228
Transport ................................................................................ 228

Tagastused väljapool USA-d .................................................................... 229

Paber .................................................................................................................. 229
Materjalipiirangud ................................................................................................ 229
Tarbetuks muutunud seadmete utiliseerimine kasutajate eramajapidamistes Euroopa
Liidus ................................................................................................................... 230
Keemilised ained .................................................................................................. 230
Materjalide ohutuskaardid (MSDS) .......................................................................... 230

ETWW

xiii

background image

Lisateave .............................................................................................................. 230

Vastavusdeklaratsioon .......................................................................................................... 232
Julgestusteadaanded ............................................................................................................ 234

Laseri ohutus ......................................................................................................... 234
Kanada DOC määrused ........................................................................................ 234
VCCI avaldus (Jaapan) .......................................................................................... 234
Toitejuhtme alased juhised ..................................................................................... 234
Voolujuhtme ohutusnõue (Jaapan) ........................................................................... 234
EMÜ aruanne (Hiina) ............................................................................................. 235
EMÜ aruanne (Korea) ............................................................................................ 235
EMI avaldus (Taiwan) ............................................................................................ 235
Toote stabiilsus ..................................................................................................... 235
Laseri ohutusnõue Soome jaoks ............................................................................... 235
GS vastavusavaldus (Saksamaa) ............................................................................. 236
Koostisosade tabel (Hiina) ...................................................................................... 237
Avaldus ohtlike ainete kasutuse piirangute kohta (Türgi) ............................................. 237

Tähestikuline register ....................................................................................................... 239

xiv

ETWW