HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Tõrkeotsingu menüü

background image

Tõrkeotsingu menüü

Kuvamiseks: vajutage toote juhtpaneelil nuppu Avaleht , valige menüü Haldus ja seejärel menüü
Tõrkeotsingu.

Alljärgnevas tabelis on tehase vaikesätted märgitud tärniga (*).

Tabel 2-14

Tõrkeotsingu menüü

Esimene tase

Teine tase

Kolmas tase

Väärtused

Sündmuste logi printimine

Sündmuste logi vaatamine

Prindi paberitee leht

Prindikvaliteedi lehed

Kuumuti testlehe printimine

Diagnostikatestid

Paberitee sensorid

Valige toote sensorite
nimekirjast.

Paberitee test

Printimise testleht

Allikas

Valige saadaolevate salvede
nimekirjast.

Sihtkoht

Valige saadaolevate salvede
nimekirjast.

Dupleks

Väljas*

Sees

Koopiad

1*

10

50

100

500

Virnastamine

Väljas

Sees

Sensori käsitsitest

Salvede sensori käsitsi
testimine

Komponentide test

Prindi/peata test

Vahemik: 0–60 000

ETWW

Haldusmenüü

31