HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Tarvikute menüü

background image

Tarvikute menüü

Kuvamiseks: vajutage toote juhtpaneelil nuppu Avaleht ja valige seejärel menüü Tarvikute.

Alljärgnevas tabelis on tehase vaikesätted märgitud tärniga (*).

Tabel 2-1

Tarvikute menüü

Esimene tase

Teine tase

Kolmas tase

Neljas tase

Väärtused

Tarvikute haldamise

Printimise tarvikute
olek

Tarvikute sätted

Must kassett

Väga madalad
sätted

Lõpeta

Viip jätkamiseks

Jätka*

Madala läve sätted

1–100%

CE390A kasseti
vaikeväärtused:

M601 = 8%

M602 = 11%

M603 = 20%

CE390X kasseti
vaikeväärtused:

M602 = 5%

M603 = 9%

Hoolduskomplekt

Väga madalad
sätted

Lõpeta

Viip jätkamiseks

Jätka*

Madala läve sätted

1–100%

Vaikesäte = 10%

Tarvikute teated

Teade madala
taseme kohta

Sees*

Väljas

Tasememõõdik

Sees*

Väljas

Tarvikute
lähtestamine

Uus
hoolduskomplekt

Nr

Yes (Jah)

Must kassett

Olek on kuvatud.

Hoolduskomplekt

Olek on kuvatud.

16

Peatükk 2 Juhtpaneeli menüüd

ETWW