HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Vahekaart Üldine teave

background image

Vahekaart Üldine teave

Tabel 9-2

HP sisseehitatud veebiserveri vahekaart Üldine teave

Menüü

Kirjeldus

Juhtpaneeli haldusmenüü

Kuvab juhtpaneelis menüü Haldus menüüstruktuuri.

MÄRKUS.

Võite siin ekraanil sätteid konfigureerida, kuid HP sisseehitatud

veebiserver võimaldab täpsemaid konfigureerimissuvandeid kui need, mis on
saadaval menüüs Haldus.

Alerts (Hoiatused)

Seadistage e-posti teel saadetavaid teateid erinevate toote ja tarvikute sündmuste
kohta.

AutoSend (Automaatne saatmine):

Konfigureerige toode saatma automaatseid e-kirju määratud e-posti aadressidele
toote konfigureerimise ja tarvikute kohta.

Juhtpaneeli kiirpilt

Näitab pilti praegusest ekraanist juhtpaneeli kuvas.

Edit Other Links (Teiste linkide
redigeerimine)

Lisage või kohandage link teisele veebisaidile. See link kuvatakse kõigi
HP sisseehitatud veebiserverite lehekülgede alas Other Links (Teised lingid).

148

Peatükk 9 Kasutamine ja hooldus

ETWW

background image

Tabel 9-2

HP sisseehitatud veebiserveri vahekaart Üldine teave (järg)

Menüü

Kirjeldus

Tellimisteave

Sisestage teave asendusprindikassettide tellimise kohta. See teave ilmub tarvikute
olekulehel.

Seadme teave

Andke tootele nimi ning omistage sellele inventarinumber. Sisestage põhilise
kontaktisiku andmed, kellele edastatakse teave toote kohta.

Keel

Määrake keel HP sisseehitatud veebiserveri teabe kuvamiseks.

Kuupäev ja kellaaeg

Määrake kuupäev ja kellaaeg või sünkroniseerige võrgu ajaserveriga.

Uinakugraafik

Määrake tootele äratusaeg, uneaeg ja uneviivitus või redigeerige neid. Võite iga
nädalapäeva või püha jaoks määrata erineva graafiku.

Varunda ja taasta

Looge toote- ja kasutajaandmeid sisaldav varundusfail. Vajadusel saate seda faili
kasutada toote andmete taastamiseks.

Tehase vaikesätete taastamine

Tootesätete taastamine tehasesätetele.

Solutioni installija

Installige kolmanda osapoole tarkvara, tõhustamaks toote funktsionaalsust.

Püsivara täiendus

Laadige alla ja installige püsivara täiendusfailid.

Statistikateenused

Annab ühendusteavet kolmandate osapoolte tööstatistika teenuste kohta.