HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Vahekaart Teave

background image

Vahekaart Teave

Tabel 9-1

HP sisseehitatud veebiserveri vahekaart Teave

Menüü

Kirjeldus

Device Status (Seadme olek)

Näitab printeri olekut ja HP tarvikute arvestuslikku järelejäänud kasutusaega. See
leht näitab ka igas salves määratud paberi tüüpi ja formaati. Vaikeseadete
muutmiseks klõpsake linki Change Settings (Muuda sätteid).

Tööde logi

Näitab kokkuvõtet toote käideldud töödest.

Konfigureerimisleht

Näitab konfiguratsioonilehe teavet.

Tarvikute oleku leht

Näitab toote tarvikute olekut.

Sündmustelogi leht

Kuvab loetelu kõigist printeri sündmustest ja tõrgetest. Kasutage linki HP kiirtugi
(kõigi HP sisseehitatud veebiserverite lehekülgede alas Other Links (Teised
lingid)), et luua ühendus dünaamiliste veebilehekülgedega, mis aitavad lahendada
probleeme. Nendel lehekülgedel on nähtaval ka printeri jaoks saadaolevad
lisateenused.

Usage Page (Kasutusandmete leht)

Näitab prinditud lehekülgede koguarvu, grupeerituna formaadi, tüübi ja paberi
printimistee kaupa.

Seadme teave

Näitab printeri võrgu nime, aadressi ja mudeliteavet. Nende kannete
kohandamiseks klõpsake menüü Seadme teave vahekaardil Üldine teave.

Prindi

Laadige oma arvutist prindivalmis fail printimiseks üles. Toode kasutab faili
printimiseks printimise vaikesätteid.

Prinditavad aruanded ja lehed

Loetleb toote sisearuanded ja -lehed. Valige printimiseks või vaatamiseks üks või
enam üksust.