HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Sisemiste USB-seadmete paigaldamine

background image

Sisemiste USB-seadmete paigaldamine

Printeril on kaks sisemist USB-porti.

1.

Lülitage toode välja.

2.

Ühendage toitejuhe ja kasutajaliidese kaabel lahti.

3.

Eemaldage parempoolne paneel, libistades seda lahtivõtmiseks printeri tagaosa suunas.

ETWW

Paigaldage mälu ja sisemised USB-seadmed

163

background image

4.

Avage luuk metallsakist tõmmates.

5.

Otsige üles USB-pordid, mis asuvad vormindiplaadi lähedal. Sisestage USB-seade ühte porti.

ETTEVAATUST.

Vältimaks staatilise elektri kahjustusi vormindaja plaadile, hoidke USB-seadme

sisestamise ajal teise käega kinni metallist ligipääsuluugist. Kui liigute protseduuri käigus tootest

eemale, katsuge enne jätkamist metallist ligipääsuluuki, et elekter väljastada.

6.

Sulgege luuk ja lükake seda tugevasti, kuni see oma kohale klõpsab.

164

Peatükk 9 Kasutamine ja hooldus

ETWW

background image

7.

Asetage parempoolne paneel tagasi. Joondage paneeli sakid printeri piludega ja lükake paneeli

printeri esiosa suunas, kuni see oma kohale kinnitub.

8.

Ühendage liidesekaabel ja toitejuhe uuesti.

9.

Lülitage seade sisse.

ETWW

Paigaldage mälu ja sisemised USB-seadmed

165