HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Tarbetuks muutunud seadmete utiliseerimine kasutajate eramajapidamistes Euroopa Liidus

background image

Tarbetuks muutunud seadmete utiliseerimine kasutajate
eramajapidamistes Euroopa Liidus

Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus
on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimiskohta.
Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et
käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. Lisateavet selle kohta, kuhu saate
utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete
utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme ostsite.