HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Toetatud paberiformaadid

background image

Toetatud paberiformaadid

See printer toetab erinevaid paberiformaate ja kohandub vastavalt kasutatavale prindikandjale.

MÄRKUS.

Parimate tulemuste saavutamiseks, valige enne printimise alustamist printeridraiveris õiget

formaati ja tüüpi paber.

Tabel 6-1

Toetatud paberi ja prindikandja formaadid

Formaat ja mõõdud

1. salv

2. salv ja
valikuline
500 lehe
salv

Valikuline
1500 lehe
salv

Valikuline
ümbrikusöö
tur

Valikuline
duplekssea
de

Valikuline
virnastaja ja
klammerdaja
/virnastaja

Valikuline
5
sektsiooni
ga
postkast

Letter

216 x 279 mm

A4

210 x 297 mm

Legal

216 x 356 mm

Teostama

184 x 267 mm

(ainult
virnastaja)

A5

148 x 210 mm

(ainult
virnastaja)

8,5 x 13

216 x 330 mm

(ainult
virnastaja)

B5 (JIS)

182 x 257 mm

(ainult
virnastaja)

Topelt postkaart (JIS)

148 x 200 mm

16K

197 x 273 mm

(ainult
virnastaja)

ETWW

Toetatud paberiformaadid

73

background image

Tabel 6-1

Toetatud paberi ja prindikandja formaadid (järg)

Formaat ja mõõdud

1. salv

2. salv ja
valikuline
500 lehe
salv

Valikuline
1500 lehe
salv

Valikuline
ümbrikusöö
tur

Valikuline
duplekssea
de

Valikuline
virnastaja ja
klammerdaja
/virnastaja

Valikuline
5
sektsiooni
ga
postkast

Kohandatud

76 x 127 mm kuni 216 x
356 mm

(3,0 x 5,0 tolli kuni
8,5 x 14 tolli)

Kohandatud

148 x 210 mm kuni 216
x 356 mm

(5,83 x 8,27 tolli kuni
8,5 x 14 tolli)

(ainult
virnastaja)

Ümbrik Commercial #10

105 x 241 mm

Ümbrik DL ISO

110 x 220 mm

Ümbrik C5 ISO

162 x 229 mm

Ümbrik B5 ISO

176 x 250 mm

Ümbrik Monarch #7-3/4

98 x 191 mm

1

Kohandatud formaate saab väljastussalvedesse virnastada, aga neid ei saa klammerdada.

74

Peatükk 6 Paber- ja prindikandja

ETWW