HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Printige 5 sektsiooniga postkasti

background image

Printige 5 sektsiooniga postkasti

Valikuline 5 sektsiooniga postkast varustab printeri viie väljastussalvega, mida saab tööde

mitmesuguseks sorteerimiseks konfigureerida juhtpaneelilt.

1.

Vajutage nuppu Avaleht .

2.

Avage järgmised menüüd:

Haldus

Mitme sektsiooniga postkasti sätete

Töörežiim

3.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile viis, kuidas 5 sektsiooniga postkast töid sorteerib:

Postkast

Iga salv on määratud konkreetsele kasutajale või kasutajate grupile. See on vaikeseade.

ETWW

Väljastussalve valimine

89

background image

Virnastaja

Printer kasutab kõiki salvesid, et töö koopiaid virnastada. Tööd saadetakse kõigepealt kõige
alumisse salve, siis järgmisse ja nii edasi. Kui kõik salved on täis, siis printer seiskub.

Töö eraldaja

Iga töö saadetakse eri salve. Tööd saadetakse tühja salve alustades kõige ülemisest ning lõpetades
kõige alumisega.

Põimimismasin

Printer sorteerib ühe prinditöö koopiad eri salvedesse.

4.

Vajutage nuppu

OK

suvandi valimiseks.

90

Peatükk 6 Paber- ja prindikandja

ETWW