HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Kõrvaldage kuumuti piirkonnas tekkinud ummistused

background image

Kõrvaldage kuumuti piirkonnas tekkinud ummistused

Järgige seda protseduuri ainult järgmistes situatsioonides:

Paber on ummistanud kuumuti ning paberit ei saa eemaldada ülemise kaane või tagumise

väljastuspiirkonna kaudu.

Paberileht rebenes, kui püüdsite kuumutis tekkinud ummistust kõrvaldada.

1.

Lülitage toode välja.

2.

Tagumisele poolele ligipääsuks pöörake seade

ümber. Kui paigaldatud on dupleksseade,

tõstke see üles ja tõmmake välja. Pange see

kõrvale.

3.

Ühendage toitekaabel lahti.

HOIATUS!

Kuumuti on väga kuum. Põletuste

vältimiseks laske kuumutil jahtuda enne selle

eemaldamist seadme küljest.

ETWW

Kõrvaldage ummistused

181

background image

4.

Avage tagumine väljastussalv.

5.

Eemaldage tagumine väljastussalv. Asetage

oma sõrm vasaku hinge lähedale ning

vajutage kindlalt paremale, kuni hinge telg

vabastab augu toote sees. Et väljastussalve

eemaldada, pöörake seda väljapoole.

6.

Kui näha on paberilehti, eemaldage need.

Kui paberit ei ole näha, lükake kuumuti kaks

sinist käepidet üles ning tõmmake see välja.

7.

Eemaldage ummistunud paber. Et pääseda ligi

ummistunud paberile, tõstke vajadusel üles

must plastjuhik, mis asub kuumuti kohal.

ETTEVAATUST.

Ärge kasutage paberi

eemaldamiseks kuumuti piirkonnast teravaid

või metallist esemeid. Te võite kuumutit

vigastada.

182

Peatükk 10 Probleemide lahendamine

ETWW

background image

8.

Lükake kuumuti kindlalt seadmesse, kuni

servades olevad sinised käepidemed

lukustuvad oma kohale.

9.

Paigaldage tagumine väljastussalv uuesti.

Sisestage parem hinge telg auku toote sees.

Vajutage vasak hing sissepoole ning libistage

see auku toote sees. Sulgege tagumine

väljastussalv.

10.

Ühendage toitejuhe tootesse.

11.

Vahetage valikuline dupleksseade, kui selle

varem eemaldasite.

ETWW

Kõrvaldage ummistused

183

background image

12.

Lülitage seade sisse.

13.

Kui ummistuse teade püsib, on seadmes veel

mõni ummistunud paberileht. Otsige ummistust

teisest asukohast.