HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Konfigureerige IPv4 TCP/IP parameetrid juhtpaneeli kaudu käsitsi

background image

Konfigureerige IPv4 TCP/IP parameetrid juhtpaneeli kaudu käsitsi

Kasutage juhtpaneeli menüüsid Haldus, et seadistada IPv4 aadress, alamvõrgu mask ja

vaikevõrguvärav käsitsi.

1.

Vajutage juhtpaneelil nuppu Avaleht .

2.

Avage kõik järgmised menüüd.

a. Haldus

b. Võrgusätete

c.

Jetdirecti menüü

d. TCP/IP

e. IPV4 sätted

f.

Konfigureerimismeetod

g. Käsitsi

h. Käsitsisätted

i.

IP-aadress, Alamvõrgu mask või Vaikevõrguvärav

3.

Kasutage numbriklahvistikku või vajutage üles-noolt või alla-noolt , et suurendada või

vähendada IP-aadressi, alamvõrgu maski või vaikevõrguvärava esimest baiti.

4.

Vajutage nuppu

OK

järgmise numbrikomplekti juurde liikumiseks. Eelmise numbrikomplekti juurde

tagasi liikumiseks vajutage tagasinoolt .

5.

Korrake samme 3 ja 4, kuni IP-aadress, alamvõrgu mask või vaikevõrguvärav on täielik, ning

vajutage seadistuse salvestamiseks nuppu

OK

.

66

Peatükk 5 Toote ühendamine Windowsiga

ETWW