HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Ohjauspaneelin tarvikeilmoitusten tulkitseminen

background image

Ohjauspaneelin tarvikeilmoitusten tulkitseminen

Taulukko 7-1

Tarvikkeiden tilailmoitukset

Ohjauspaneelin viesti

Kuvaus

Suositeltu toimenpide

10.0X.Y0 Tarvikkeen muistivirhe

Laite ei voi lukea vähintään yhden
tulostuskasetin muistisirusta tai kirjoittaa
siihen, tai tulostuskasetin muistisiru puuttuu.

Asenna tulostuskasetti uudelleen tai asenna
uusi tulostuskasetti.

Huoltopakkaus hyvin vähissä

Huoltopakkaus on erittäin vähissä. Todellinen
jäljellä oleva käyttöaika voi vaihdella.
Huoltopakkausta ei tarvitse vaihtaa vielä
tässä vaiheessa, ellei tulostuslaatu ole
heikentynyt liikaa. Kun HP:n tarvike on
loppumassa, sen HP Premium Protection
-takuu on päättynyt.

Jos tulostuslaatu ei ole enää tyydyttävää,
vaihda huoltopakkaus. Ohjeet on toimitettu
huoltopakkauksen mukana.

Huoltopakkaus vähissä

Huoltopakkaus on vähissä Todellinen jäljellä
oleva käyttöaika voi vaihdella. Uusi
huoltopakkaus kannattaa hankkia etukäteen,
jotta se voidaan vaihtaa laitteeseen, kun
tulostuslaatu ei ole enää tyydyttävää.
Huoltopakkausta ei tarvitse vaihtaa vielä
tässä vaiheessa, ellei tulostuslaatu ole
heikentynyt liikaa.

Jos tulostuslaatu ei ole enää tyydyttävää,
vaihda huoltopakkaus. Ohjeet on toimitettu
huoltopakkauksen mukana.

Käytössä käytetty tarvike

Tulostuskasettia on käytetty aikaisemmin.

Jos uskot ostaneesi HP-tarvikkeen, siirry
osoitteeseen

www.hp.com/go/

anticounterfeit

.

Musta kasetti hyvin vähissä

Laite ilmoittaa, kun tarvikkeen käyttöikä on
hyvin lähellä loppua. Tulostuskasetin
todellinen käyttöikä saattaa vaihdella.
Tulostuskasettia ei tarvitse vaihtaa vielä, ellei
tulostuslaatu ole heikentynyt liikaa. Kun HP:n
tarvike on loppumassa, sen HP Premium
Protection -takuu on päättynyt.

Jos tulostuslaatu ei ole enää tyydyttävää,
vaihda tulostuskasetti.

Musta kasetti vähissä

Laite ilmoittaa, kun tarvikkeen taso on
matalalla. Tulostuskasetin todellinen käyttöikä
saattaa vaihdella. Tulostuskasettia ei tarvitse
vaihtaa vielä, ellei tulostuslaatu ole
heikentynyt liikaa.

Jos tulostuslaatu ei ole enää tyydyttävää,
vaihda tulostuskasetti. Hanki vaihtokasetti
etukäteen, jotta se on saatavilla, kun
laitteessa oleva kasetti on tullut arvioidun
käyttöikänsä loppuun.

Tarvikkeet hyvin vähissä

Tämä ilmoitus näytetään, kun ainakin
kahden tarvikkeen taso on laskenut erittäin
matalalle. Tunnista vähissä olevat tarvikkeet
painamalla alanuolipainiketta . Todellinen
jäljellä oleva käyttöaika voi vaihdella.
Tarvikkeita ei tarvitse vaihtaa vielä tässä
vaiheessa, ellei tulostuslaatu ole heikentynyt
liikaa. Kun HP:n tarvike on loppumassa, sen
HP Premium Protection -takuu on päättynyt.

Voit jatkaa tulostusta vaihtamalla tarvikkeen
tai määrittämällä laitteen uudelleen
ohjauspaneelin Tarvikkeiden hallinta
-valikosta.

106

Luku 7 Tulostuskasetit

FIWW

background image

Taulukko 7-1

Tarvikkeiden tilailmoitukset (jatkoa)

Ohjauspaneelin viesti

Kuvaus

Suositeltu toimenpide

Tarvikkeet vähissä

Tämä ilmoitus näytetään, kun ainakin
kahden tarvikkeen taso on laskenut
matalalle. Todellinen jäljellä oleva käyttöaika
voi vaihdella. Tunnista vähissä olevat
tarvikkeet painamalla alanuolipainiketta .
Tarvikkeita ei tarvitse vaihtaa vielä tässä
vaiheessa, ellei tulostuslaatu ole heikentynyt
liikaa. Kun HP:n tarvike on loppumassa, sen
HP Premium Protection -takuu on päättynyt.

Voit jatkaa tulostusta vaihtamalla tarvikkeen
tai määrittämällä laitteen uudelleen
ohjauspaneelin Tarvikkeiden hallinta
-valikosta.

Vaihda <tarvike>

Laite ilmoittaa, kun tarvikkeen arvioitu
käyttöikä on loppunut. Todellinen jäljellä
oleva käyttöikä saattaa poiketa arviosta.
Pidä vaihtotarvike valmiina, jotta voit
asentaa sen, kun tulostuslaatu heikkenee
liikaa. Tarviketta ei tarvitse vaihtaa nyt, ellei
tulostuslaatu ole jo liian heikko. Kun
HP-tarvikkeen arvioitu käyttöikä loppuu,
kyseisen tarvikkeen HP Premium Protection
-takuu päättyy.

Vaihda määritetty tarvike.

Vaihtoehtoisesti voit määrittää laitteen
jatkamaan tulostamista Tarvikkeiden
hallinta
-valikosta.

Vaihda tarvikkeet

Vähintään kahden tarvikkeen arvioitu
käyttöikä on loppunut. Todellinen jäljellä
oleva käyttöikä saattaa poiketa arviosta.
Vaihtotarvikkeita kannattaa hankkia
etukäteen, jotta ne voidaan vaihtaa
laitteeseen, kun tulostuslaatu ei ole enää
tyydyttävää. Tarviketta ei tarvitse vaihtaa nyt,
ellei tulostuslaatu ole jo liian heikko. Kun
HP-tarvikkeen arvioitu käyttöikä loppuu,
kyseisen tarvikkeen HP Premium Protection
-takuu päättyy.

Tunnista vaihdettavat tarvikkeet painamalla
alanuolipainiketta .

Vaihtoehtoisesti voit määrittää laitteen
jatkamaan tulostamista Tarvikkeiden
hallinta
-valikosta.

Väärä tarvike asennettu

Tulostuskasetti on tarkoitettu johonkin toiseen
HP-laitteeseen.

Jos tulostuslaatu ei ole enää hyväksyttävää,
vaihda tulostuskasetti.

Yhteensopimaton <tarvike>

Määritetty tarvike ei ole yhteensopiva tämän
laitteen kanssa.

Vaihda tarvike laitteeseen tarkoitettuun
tarvikkeeseen.

Yhteensopimattomat tarvikkeet

Laitteeseen on asennettuja tarvikkeita, joita ei
ole suunniteltu sitä varten. Laite ei voi
tulostaa asennetuilla tarvikkeilla.

Tunnista yhteensopimattomat tarvikkeet
painamalla alanuolipainiketta . Asenna
tähän laitteeseen tarkoitettuja tarvikkeita.

FIWW

Tulostuskasettien ongelmien ratkaiseminen

107

background image

108

Luku 7 Tulostuskasetit

FIWW