HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - FCC propisi

background image

FCC propisi

Ova oprema je testirana i sukladna je ograničenjima za digitalne uređaje Klase A, prema Članku 15

FCC propisa. Ta su ograničenja osmišljena kako bi osigurala razumnu zaštitu od štetnih smetnji

prilikom korištenja opreme u komercijalnom okruženju. Ova oprema generira, koristi te može zračiti

energiju radio frekvencije te, ako nije instalirana i/ili se ne koristi u skladu s korisničkim priručnikom,

može izazvati štetne smetnje u radijskoj komunikaciji. Korištenje ove opreme u naselju vjerojatno će

uzrokovati štetne smetnje, u slučaju čega će korisnik morati ispraviti smetnje o vlastitom trošku.

NAPOMENA:

Sve promjene ili modifikacije pisača koje nije izričito odobrila tvrtka HP mogu

korisnika lišiti ovlasti za upravljanje ovom opremom.

Radi sukladnosti s ograničenjima za Klasu A u članku 15 FCC pravila obavezna je upotreba

zaštićenog kabela sučelja.

234

Dodatak D Informacije o propisima

HRWW