HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izbornik Opće postavke ispisa

background image

Izbornik Opće postavke ispisa

Za prikaz: Na upravljačkoj ploči proizvoda pritisnite gumb Home (Početni zaslon) , odaberite
izbornik Administracija, a zatim odaberite Opće postavke ispisa.

U sljedećoj tablici zvjezdica (*) označava tvornički zadane postavke.

Tablica 2-6

Izbornik Postavke ispisa

Prva razina

Druga razina

Vrijednosti

Ručno umetanje

Omogućeno

Onemogućeno*

Font Courier

Obični*

Tamno

A4 široko

Omogućeno

Onemogućeno*

22

Poglavlje 2 Izbornici na upravljačkoj ploči

HRWW

background image

Tablica 2-6

Izbornik Postavke ispisa (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Vrijednosti

Pogreške ispisa za PS

Omogućeno

Onemogućeno*

Pogreške ispisa za PDF

Omogućeno

Onemogućeno*

Karakteristike

Automatski*

.PCL

.PS

.PDF

.PCL

Duljina obrasca

Raspon: 5 – 128

Zadana vrijednost = 60

Usmjerenje

Uspravno*

Položeno

Izvor fonta

Unutarnje*

USB

Broj fonta

Raspon: 0 – 110

Zadana vrijednost = 0

Širina fonta

Raspon: 0,44 – 99,99

Zadana vrijednost = 10,00

Veličina fonta

Raspon: 4,00 – 999,75

Zadana vrijednost = 12,00

Skup simbola

Odaberite s popisa skupa simbola.

Dodjela naredbe prebacivanja u novi
red s pomicanjem papira

Ne*

Da

Onemogući prazne stranice

Ne*

Da

Dodjeljivanje izvora medija

Standardno*

Klasično

HRWW

Izbornik Administracija

23