HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izbornik Opće postavke

background image

Izbornik Opće postavke

Za prikaz: Na upravljačkoj ploči proizvoda pritisnite gumb Home (Početni zaslon) , odaberite
izbornik Administracija, a zatim odaberite Opće postavke.

U sljedećoj tablici zvjezdica (*) označava tvornički zadane postavke.

Tablica 2-4

Izbornik Opće postavke

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Vrijednosti

Postavke datuma/
vremena

Format datuma/
vremena

Format datuma

DD/MMM/GGGG

MMM/DD/GGGG

GGGG/MMM/DD

Format vremena

12 sati (prijepodne/
poslijepodne)

24 sata

Datum/Vrijeme

Datum

Mjesec

Dan

Godina

Odabir vrijednosti s
popisa.

HRWW

Izbornik Administracija

19

background image

Tablica 2-4

Izbornik Opće postavke (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Vrijednosti

Vrijeme

Sat

Minuta

AM/PM (prijepodne/
poslijepodne)

Odabir vrijednosti s
popisa.

Vremenska zona

Odaberite

vremensku

zonu s popisa.

Postavljanje ljetnog
računanja vremena

Uključeno*

Isključeno

Energetske postavke

Postavke vremena
do mirovanja

Vrijeme do
mirovanja/
automatskog
isključivanja

Omogućeno*

Onemogućeno

Mirovanje/
automatsko
isključivanje poslije

Ako

ste

omogućili

programirano vrijeme do
mirovanja/automatskog
isključivanja, unesite
vrijednost između 0 i 120
minuta.

Zadana vrijednost:
30 minuta

Događaji pri
buđenju/
automatskom
uključivanju

Svi događaji*

Mrežni priključak

Gumb samo za
napajanje

Kvaliteta ispisa

Registracija slika

Prilagodi ladicu <X>

Ispis probne stranice

Pomak X1

Pomak Y1

Pomak X2

Pomak Y2

-5,00 mm do 5,00 mm

Prilagodba vrsta
papira

Odaberite s popisa vrsta
papira koje proizvod
podržava. Za svaku vrstu
papira dostupne su
jednake mogućnosti.

Način ispisa

Odaberite s popisa
načina ispisa.

Otpor

Uobičajeno

Gore

Dolje

20

Poglavlje 2 Izbornici na upravljačkoj ploči

HRWW

background image

Tablica 2-4

Izbornik Opće postavke (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Vrijednosti

Način rada s vlažnim
medijem

Uobičajeno

Visoko

Načini vraćanja

Optimiziranje

Detalji linije

Uobičajeno*

Izmjena 1

Izmjena 2

Izmjena 3

Isključeno

Vraćanje parametara
optimiziranja

Razlučivost

300 x 300 dpi

600 x 600 dpi

FastRes 1200*

ProRes 1200

REt

Isključeno

Uključeno*

Ekonomičan način
rada

Isključeno*

Uključeno

Gustoća tonera

Raspon: 1 - 5

Zadana vrijednost = 3

Tihi način rada

Isključeno*

Uključeno

Oporavak poslije
zaglavljivanja

Automatski*

Isključeno

Uključeno

Upravljanje
spremljenim
zadacima

Ograničenje
memorije zadataka
brzog kopiranja

1-100

Zadana vrijednost = 32

HRWW

Izbornik Administracija

21

background image

Tablica 2-4

Izbornik Opće postavke (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Vrijednosti

Istek vremena
zadržavanja
zadataka brzog
kopiranja

Isključeno*

1 sat

4 sata

1 dan

1 tjedan

Zadan naziv mape

Sortiranje
spremljenih
zadataka prema

Naziv zadatka*

Datum

Vraćanje tvorničkih
postavki