HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izbornik Postavke mreže

background image

Izbornik Postavke mreže

Za prikaz: Na upravljačkoj ploči proizvoda pritisnite gumb Home (Početni zaslon) , odaberite
izbornik Administracija, a zatim odaberite Postavke mreže.

U sljedećoj tablici zvjezdica (*) označava tvornički zadane postavke.

Tablica 2-12

Izbornik Postavke mreže

Prva razina

Vrijednosti

Istek vremena za ulaz/izlaz

Raspon: 5 – 300 s

Zadana vrijednost = 15

Izbornik Jetdirect

Pojedinosti potražite u tablici koja slijedi.

Tablica 2-13

Izbornik Jetdirect

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Vrijednosti

Informacije

Ispis stranice sa
sigurnosnim
postavkama

Da

Ne*

TCP/IP

Omogući

Uključeno*

Isključeno

Naziv glavnog
računala

IPV4 postavke

Način konfiguracije

Mrežni protokol

DHCP*

Automatski IP

Ručno

Ručne postavke

NAPOMENA:

Ovaj je

izbornik dostupan samo
ako odaberete Ručno u
izborniku Način
konfiguracije
.

IP adresa

Unesite adresu.

Maska podmreže

Unesite adresu.

Zadani pristupnik

Unesite adresu.

Zadani IP

Automatski IP*

Naslijeđe

DHCP izdanje

Ne*

Da

HRWW

Izbornik Administracija

29

background image

Tablica 2-13

Izbornik Jetdirect (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Vrijednosti

DHCP obnavljanje

Ne*

Da

Primarni DNS

Sekundarni DNS

IPV6 postavke

Omogući

Isključeno

Uključeno*

Adresa

Ručne postavke

Omogući

Adresa

Pravilo za DHCPV6

Usmjerivač određen

Usmjerivač nije
dostupan
*

Uvijek

Primarni DNS

Sekundarni DNS

Proxy poslužitelj

Priključak proxy
poslužitelja

Istek vremena u
stanju mirovanja

Sigurnost

Siguran web

HTTPS obavezno*

HTTPS po izboru

IPSEC

Zadrži

Onemogući*

802.1X

Ponovo postavi

Zadrži*

Ponovno postavljanje
sigurnosnih postavki

Da

Ne*

Dijagnostika

Ugrađeni testovi

LAN HW test

Da

Ne*

HTTP test

Da

Ne*

SNMP test

Da

Ne*

30

Poglavlje 2 Izbornici na upravljačkoj ploči

HRWW

background image

Tablica 2-13

Izbornik Jetdirect (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Vrijednosti

Test prolaza
podataka

Da

Ne*

Odabir svih testova

Da

Ne*

Vrijeme provedbe
[sati]

Raspon: 1 – 60 sati

Zadana vrijednost = 1 sat

Provedi

Ne*

Da

Test pinganja

Vrsta odred.

IPV4

IPV6

Odred. IPv4

Odred. IPv6

Veličina paketa

Istek vremena

Broj

Rezultat ispisa

Da

Ne

Provedi

Da

Ne

Rezultati pinganja

Poslani paketi

Primljeni paketi

Gubitak u postocima

Najkraće ukupno
vrijeme

Najdulje ukupno
vrijeme

Prosjek ukupnog
vremena

Pinganje u tijeku

Da

Ne

HRWW

Izbornik Administracija

31

background image

Tablica 2-13

Izbornik Jetdirect (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Vrijednosti

Osvježavanje

Da

Ne

Brzina veze

Automatski*

10T napola

10T puno

100TX napola

100TX puno

1000T puno

32

Poglavlje 2 Izbornici na upravljačkoj ploči

HRWW