HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izbornik Rukovanje potrošnim materijalom

background image

Izbornik Rukovanje potrošnim materijalom

Za prikaz: Na upravljačkoj ploči proizvoda pritisnite gumb Home (Početni zaslon) , odaberite
izbornik Administracija, a zatim odaberite Rukovanje potrošnim materijalom.

U sljedećoj tablici zvjezdica (*) označava tvornički zadane postavke.

Tablica 2-8

izbornik Upravljanje potrošnim materijalom

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Vrijednosti

Ispis stranice statusa
potrošnog materijala

Supply Settings (Postavke
potrošnog materijala)

Black Cartridge (Spremnik za
ispis crnom bojom)

Very Low Settings (Postavke
“Veoma niska razina”)

Zaustavi

Prompt to continue (Traženje
potvrde za nastavak)

Continue (Nastavak)*

Postavke niskog praga

1-100%

Zadane vrijednosti za ispisni
spremnik CE390A:

M601 = 8%

M602 = 11%

M603 = 20%

Zadane vrijednosti za ispisni
spremnik CE390X:

M602 = 5%

M603 = 9%

Pribor za održavanje

Very Low Settings (Postavke
“Veoma niska razina”)

Zaustavi

Prompt to continue (Traženje
potvrde za nastavak)

Continue (Nastavak)*

HRWW

Izbornik Administracija

25

background image

Tablica 2-8

izbornik Upravljanje potrošnim materijalom (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Vrijednosti

Postavke niskog praga

1-100%

Zadana vrijednost = 10%

Poruke potrošnog
materijala

Poruka o niskoj razini

Uključeno*

Isključeno

Mjerač razine

Uključeno*

Isključeno

Ponovno postavljanje
potrošnog materijala

Nov komplet za
održavanje

Ne

Da