HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izbornik Potrošni materijal

background image

Izbornik Potrošni materijal

Za prikaz: Na upravljačkoj ploči proizvoda pritisnite gumb Home (Početni zaslon) , a zatim
odaberite izbornik Potrošni materijal.

U sljedećoj tablici zvjezdica (*) označava tvornički zadane postavke.

Tablica 2-1

Izbornik Potrošni materijal

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Vrijednosti

Rukovanje potrošnim
materijalom

Ispis stranice statusa
potrošnog materijala

Supply Settings
(Postavke potrošnog
materijala)

Black Cartridge
(Spremnik za ispis crnom
bojom)

Very Low Settings
(Postavke “Veoma niska
razina”)

Zaustavi

Prompt to continue
(Traženje potvrde za
nastavak)

Continue (Nastavak)*

Postavke niskog
praga

1-100%

Zadane vrijednosti za
ispisni spremnik CE390A:

M601 = 8%

M602 = 11%

M603 = 20%

Zadane vrijednosti za
ispisni spremnik CE390X:

M602 = 5%

M603 = 9%

Pribor za održavanje

Very Low Settings
(Postavke “Veoma niska
razina”)

Zaustavi

Prompt to continue
(Traženje potvrde za
nastavak)

Continue (Nastavak)*

Postavke niskog
praga

1-100%

Zadana vrijednost = 10%

Poruke potrošnog
materijala

Poruka o niskoj
razini

Uključeno*

Isključeno

Mjerač razine

Uključeno*

Isključeno

16

Poglavlje 2 Izbornici na upravljačkoj ploči

HRWW

background image

Tablica 2-1

Izbornik Potrošni materijal (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Treća razina

Četvrta razina

Vrijednosti

Ponovno postavljanje
potrošnog materijala

Nov komplet za
održavanje

Ne

Da

Black Cartridge
(Spremnik za ispis crnom
bojom)

Prikazuje

se

status.

Pribor za održavanje

Prikazuje

se

status.

HRWW

Izbornik Potrošni materijal

17