HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Kazalo

background image

Kazalo

A

AirPrint 56

akustičke specifikacije 232

alati za rješavanje problema

HP-ov ugrađeni web-

poslužitelj 154

kontrolni popis rješavanja

problema 175

poruke na upravljačkoj ploči

108, 178

stranica za čišćenje 172

ažuriranje, preuzimanje uređaja

172

B

baterije u kompletu 237

brisanje

spremljeni zadaci 142

brojevi dijelova

ladice 217

memorija 218

potrošni materijal 217

pribori za održavanje 217

spremnici za ispis 217

Č

čišćenje

put papira 172, 201

uređaj 172

D

Datoteke PostScript Printer

Description (PPD)

ugrađene 54

deinstalacija softvera za Mac 51

deinstalacija softvera za

Windows 43

dimenzije, proizvod 232

DIMM

brojevi dijelova 218

instalacija 161

provjera instalacije 167

DIMM memorijski moduli

sigurnost 158

dodatak za automatski obostrani

ispis

broj dijela 217

dodatak za klamanje/slaganje

ispis u 92

dodatak za obostrano ispisivanje

zaglavljenja 190

dodatak za slaganje

broj dijela 217

ispis u 92

dodatak za slaganje/klamanje

broj dijela 217

dodatak za slaganje i klamanje

umetanje klamerica 103

dodatak za spajanje/slaganje

zaglavljenja, klamerica 184

dodatna oprema

brojevi dijelova 217

naručivanje 216

dvostrani ispis

uključivanje (Mac) 54

dvostrani ispis (obostrani)

uključivanje (Mac) 54

E

EIO kartice

instaliranje 161

ekonomične postavke 159

električne specifikacije 232

energija

potrošnja 232

Europska unija, odlaganje

otpada 238

Explorer, podržane verzije

Ugrađen HP web-poslužitelj

151

F

FCC propisi 234

Finska izjava o sigurnosti lasera

243

firmver

ažuriranje, Mac 54

fizičke specifikacije 232

folije

ispis (Windows) 129

fontovi

prijenos, Mac 54

trajni resursi 168

G

gornja izlazna ladica

zaglavljen papir 181

gornji izlazni spremnik

ispis u 91

gornji poklopac

zaglavljen papir, uklanjanje

196

grijač

zamjena 104

grubi papir

izlazni spremnik, biranje 91

gumbi, upravljačka ploča 12

gumb Pomoć, upravljačka ploča

12

H

HP ePrint

opis 44, 55

HP ePrint, upotreba 126

HP-ova služba za korisnike 228

HRWW

Kazalo

247

background image

HP-ov ugrađeni web-poslužitelj

alati za rješavanje problema

154

opća konfiguracija 152

popis drugih veza 154

postavke ispisa 153

postavke mreže 154

postavke sigurnosti 154

stranice s informacijama 152

HP Printer Utility 54

HP ugrađeni web-poslužitelj 44

HP Universal Print Driver

(univerzalni upravljački program

pisača) 40

HP Utility 54

HP Utility, Mac 54

HP-UX softver 46

HP Web Jetadmin 44, 156

HP web-stranice za obavijesti o

prijevarama 100

HP web-usluge

omogućavanje 154

I

imena, zadaci

određivanje (Windows) 145

indikatori, upravljačka ploča 12

informacijske stranice

ispis 150

instalacija

memorija (DIMM) 161

proizvoda u žičnim mrežama,

Mac 49

softver, USB veze 64

softvera, kabelske mreže 68

instaliranje

proizvoda na ožičenim

mrežama, Windows 67

USB uređaja 169

Internet Explorer, podržane verzije

Ugrađen HP web-poslužitelj

151

IP adresa

konfiguracija 67

IP sigurnost (IPsec) 157

IPv4 adresa 70

IPv6 adresa 71

ispis

postavke (Mac) 58

postavke (Windows) 113

spremljeni zadaci 142

s USB dodatka za spremanje

147

izbornici, upravljačka ploča

Administracija 19

dobava zadatka 14, 15

Izbornik postavki Multi-Bin

poštanskog sandučića 28

Izvješća 19

Kalibracija/čišćenje 34

Nadogradnja USB firmvera

35

Opće postavke 19

Postavke ispisa 22

Postavke mreže 29

Postavke zaslona 24

pristup 12

Rješavanje problema 33

Service (Servis) 35

Sigurnosne kopije/Vraćanje

34

Upravljanje ladicama 26

Upravljanje potrošnim

materijalom 25

Izbornici, upravljačka ploča

Postavke za Klamanje/

Slaganje 28

izbornici upravljačke ploče

dobava zadataka 14, 15

izbornik Administracija,

upravljačka ploča 19

Izbornik izvješća, upravljačka

ploča 19

Izbornik Kalibracija/čišćenje,

upravljačka ploča 34

Izbornik Klamanje/Slaganje,

upravljačka ploča 28

Izbornik općih postavki,

upravljačka ploča 19

Izbornik postavki ispisa,

upravljačka ploča 22

Izbornik postavki mreže,

upravljačka ploča 29

Izbornik postavki Multi-Bin

poštanskog sandučića,

upravljačka ploča 28

Izbornik postavki zaslona,

upravljačka ploča 24

Izbornik rješavanje problema,

upravljačka ploča 33

izbornik Service (Servis),

upravljačka ploča 35

Izbornik Sigurnosne kopije/

Vraćanje, upravljačka ploča 34

Izbornik upravljanja ladicama,

upravljačka ploča 26

Izbornik upravljanja potrošnim

materijalom, upravljačka ploča

25

izbornik za dobavu zadatka 14,

15

Izbornik za nadogradnju USB

firmvera, upravljačka ploča 35

izjave o sigurnosti 242, 243

izjave o sigurnosti lasera 242,

243

izlazne ladice

zaglavljen papir 181

izlazni spremnici

odabir (Windows) 137

J

jamstvo

licenca 224

popravak od strane korisnika

227

proizvod 220

spremnici za ispis 222

Japanska VCCI izjava 242

Jetadmin, HP Web 44, 156

K

Kanadski DOC propisi 242

kartica

izlazni spremnik, biranje 91

knjižice

izrada (Windows) 136

komplet, održavanje pisača

upotreba 104

komplet za održavanje

upotreba 104

konfiguracija

IP adresa 67

kopije

promjena broja (Windows)

114

Korejska EMC izjava 243

korisnička imena

postavljanje za spremljene

zadatke (Windows) 145

248

Kazalo

HRWW

background image

korisnička podrška

ponovno pakiranje uređaja

229

korišteni materijali 237

krivotvoren potrošni materijal 100

kvaliteta ispisa

poboljšanje 200

poboljšanje (Windows) 119

L

ladica 1

zaglavljeni papir 192

Ladica 1

punjenje 82

ladica 2

zaglavljen papir 192

Ladica 2

punjenje 83

ladica 3

fizičke specifikacije 232

zaglavljen papir 192

Ladica 3

punjenje 83

ladica kapaciteta 1500 listova

punjenje 85

ladica kapaciteta 500 listova

punjenje 83

ladica za 1500 listova

zaglavljeni papir 193

ladica za 500 listova

zaglavljen papir 192

ladice

brojevi dijelova 217

konfiguriranje 89

Macintosh postavke 54

odabir (Windows) 119

orijentacija papira 87

punjenje ladice 1 82

punjenje ladice kapaciteta

1500 listova 85

punjenje ladice kapaciteta 500

listova 83

umetanje 82

zaglavljeni papir 181, 192,

193

ladice, izlazne

zaglavljen papir, vađenje 181

licenca, softver 224

Linux softver 46

M

Mac

podržani operacijski sustavi

48

postavke upravljačkog

programa 52, 58

problemi, rješavanje 212

promjena vrsta i veličina

papira 57

softver 54

uklanjanje softvera 51

Macintosh

HP Printer Utility 54

podrška 228

promjena veličine

dokumenata 57

mali papir, ispisivanje na 91

maska podmreže 70

mediji 73

podržane veličine 77

prilagođena veličina, postavke

za Macintosh 57

prva stranica 58

stranica po listu 59

mehanizam za nanošenje tonera

zaglavljen papir 187

memorija

brojevi dijelova 218

instalacija DIMM memorije

161

nadogradnja 161

pogreške potrošnog

materijala 108

provjera instalacije 167

trajni resursi 168

ugrađeno 54

memorija zadataka

postavke za Macintosh 60

memorijski čip, spremnik s tintom

opis 223

memorijski čip, spremnik za ispis

položaj 97

modeli, usporedba značajki 2

mreža

lozinka, postavka 69

lozinka, promjena 69

postavke, pregled 69

postavke, promjena 69

mreže

HP Web Jetadmin 156

IPv4 adresa 70

IPv6 adresa 71

konfiguracija 65

maska podmreže 70

podržani protokoli 65

sigurnost 66

zadani pristupnik 70

mreže, ožičeno

instaliranje uređaja,

Windows 67

mreže, žične

instaliranje proizvoda, Mac

49

N

način mirovanja

omogućavanje 159

onemogućavanje 159

nadogradnja memorije 161

naljepnice

ispis (Windows) 129

izlazni spremnik, biranje 91

napomene iii

naručivanje

brojevi dijelova 217

oprema i pribor 216

naslovnice

ispis (Mac) 58

ispis na drugačiji papir

(Windows) 132

Netscape Navigator, podržane

verzije

ugrađen HP web-poslužitelj

151

n-maks. ispis 59

odabir (Windows) 123

O

obavijesti, e-pošta 55

obavijesti e-poštom 55

obje strane, ispis na

uključivanje (Mac) 54

obostrani ispis

postavke (Mac) 59

postavke (Windows) 120

obostrani ispis (dvostrano)

uključivanje (Mac) 54

obostrano poravnanje

postavljanje 146

HRWW

Kazalo

249

background image

obrasci

ispis (Windows) 127

odgoda mirovanja

omogućavanje 160

onemogućavanje 160

odlaganje

spremnici s tintom 100

odlaganje na otpad, vijek

trajanja 237

održavanje pisača

upotreba 104

okolina za uređaj

specifikacije 232

okomito usmjerenje

odabir, Windows 124

Omogućavanje HP web-usluga

126

omotnice

izlazni spremnik, biranje 91

umetanje 88

online podrška 228

opcije za klamanje

odabir (Windows) 139

opća konfiguracija

HP-ov ugrađeni web-

poslužitelj 152

originalan potrošni materijal 100

osobni zadaci

privremeno spremanje

(Windows) 143

otklanjanje poteškoća

mrežni problemi 208

poteškoće s izravnim vezama

208

otprema uređaja 229

otvaranje upravljačkih programa

pisača (Windows) 113

oznake, dokument iii

oznake u dokumentu iii

oznake upozorenja iii

oznake za oprez iii

P

pakiranje uređaja 229

papir

ispis na unaprijed ispisane,

papire sa zaglavljem ili

obrasce (Windows) 127

naslovnice, korištenje

drugačijeg papira 132

odabir 200

podržane veličine 77

podržane vrste 79

prilagođena veličina, postavke

za Macintosh 57

prva i posljednja stranica,

korištenje drugačijeg papira

132

prva stranica 58

punjenje ladice 1 82

punjenje ladice kapaciteta

1500 listova 85

punjenje ladice kapaciteta 500

listova 83

stranica po listu 59

zaglavljivanje papira 179

papir, naručivanje 216

papir, poseban

ispis (Windows) 129

papir sa zaglavljem

ispis (Windows) 127

PCL upravljački programi 38

univerzalni 40

Plan mirovanja

postavljanje 160

ploča za proširenja

sigurnost 158

podešavanje veličine dokumenata

Macintosh 57

podrška

online 228

ponovno pakiranje uređaja

229

podržane vrste papira 77

podržani operacijski sustavi 38,

48

pogreške

softver 210

pogreške, ponavljanje 107

pogreške koje se ponavljaju,

rješavanje problema 107

pomoć

opcije ispisa (Windows) 114

poništavanje

zadatak ispisa 57

poništavanje zahtjeva za ispis

(Windows) 112

ponovno pakiranje uređaja 229

popis drugih veza

HP-ov ugrađeni web-

poslužitelj 154

Popis PCL fontova

opis 150

Popis PS fontova

opis 150

poruka za obavljanje održavanja

pisača 104

poruke

indikatori, upravljačka ploča

12

numerički popis 108

obavijesti e-poštom 55

vrste 178

poruke o pogreškama

indikatori, upravljačka ploča

12

numerički popis 108

obavijesti e-poštom 55

upravljačka ploča 178

vrste 178

poseban papir

ispis (Windows) 129

upute 74

posebni mediji

upute 74

poslovi ispisa 111

posljednja stranica

ispis na drugačiji papir

(Windows) 132

Postavka EconoMode 99, 159

postavke

prednost 52

prethodne postavke

upravljačkog programa

(Mac) 58

prioritet 41

upravljački programi 41

upravljački programi (Mac) 52

vraćanje tvorničkih 177

postavke brzine veze 72

postavke ispisa

HP-ov ugrađeni web-

poslužitelj 153

postavke mreže

HP-ov ugrađeni poslužitelj 154

postavke obostranog ispisa,

promjena 72

250

Kazalo

HRWW

background image

postavke prilagođene veličine

papira

Macintosh 57

postavke sigurnosti

HP-ov ugrađeni web-

poslužitelj 154

postavke upravljačkog programa

za Macintosh

memorija zadataka 60

papir prilagođene veličine 57

vodeni žigovi 58

potrošni materijal

brojevi dijelova 217, 218

drugi proizvođači 100

krivotvorine 100

naručivanje 216

pogreške memorije 108

reciklaža 236

recikliranje 99

status, pregled upotrebom

programa HP Utility 54

zamjena spremnika s tintom

101

potrošni materijal drugih

proizvođača 100

povezivanje

rješavanje problema 208

PPD-ovi

ugrađeni 54

prečaci (Windows)

stvaranje 116

upotreba 115

prednost, postavke 52

prethodne postavke (Mac) 58

prethodno ispisani papir

ispis (Windows) 127

pribori za održavanje

brojevi dijelova 217

prijenos datoteka, Mac 54

prilagođene postavke ispisa

(Windows) 115

prioritet, postavke 41

pristupnik, postavljanje zadanog

70

privatni zadaci

trajno spremanje (Windows)

144

problemi s uvlačenjem papira

rješavanje 179

Program rukovanja proizvodima za

zaštitu okoliša 235

programske datoteke, preuzimanje

novih 172

proizvod ne sadrži živu 237

promjena veličine dokumenata

Macintosh 57

Windows 134

protokoli, mreže 65

provjera i zadržavanje

odabir (Windows) 143

prozirne folije

izlazni spremnik 91

prva stranica

ispis na drugačiji papir

(Windows) 132

korištenje različitog papira 58

punjenje

ladica kapaciteta 1500

listova 85

ladica kapaciteta 500 listova

83

R

radna okolina

specifikacije 232

raspored mirovanja

omogućavanje 160

onemogućavanje 160

ravni prolaz papira 91

razglednice

izlazni spremnik, biranje 91

reciklaža 236

recikliranje 5

Program povrata HP-ove

opreme i zaštite okoliša 236

recikliranje potrošnog materijala

99

regulativne izjave

program rukovanja proizvodima

za zaštitu okoliša 235

rješavanje

mrežni problemi 208

poteškoće s izravnim vezama

208

probleme s ispisom putem USB

dodatka 206

rješavanje problema

ladica 1 zaglavljenja 192

ladica za 500 listova 192

nema odziva 204

pogreške koje se ponavljaju

107

poruke o pogreškama,

numerički popis 108

problemi s ispisom putem USB

dodatka 206

problemi s ulaganjem papira

179

problemi u sustavu Mac 212

problemi u sustavu Windows

210

spori odziv 205

zaglavljene klamerice 184

zaglavljeni papir 181

zaglavljeni papir ispod gornjeg

poklopca 196

zaglavljeni papir u dodatku za

obostrani ispis 190

zaglavljeni papir u ladici za

1500 listova 193

zaglavljenja u izlaznom

području 181

zaglavljenja u ulagaču za

omotnice 195

zaglavljivanje papira 179

Rješavanje problema

zaglavljen papir u mehanizmu

za nanošenje tonera 187

S

SAP softver 46

savjeti iii

sigurnosne značajke 66

sigurnost

šifriran tvrdi disk 157

SIMM kartice, nekompatibilnost

161

skaliranje dokumenata

Windows 134

služba za korisnike

online 228

softver

deinstalacija Mac 51

deinstalacija za Windows 43

HP Printer Utility 54

HP Web Jetadmin 44

instalacija, USB veze 64

licencni ugovor za softver 224

Mac 54

HRWW

Kazalo

251

background image

podržani operacijski sustavi

38, 48

postavke 41, 52

problemi 210

ugrađeni web-poslužitelj 44

Solaris softver 46

spajanje

USB-a sa sustavom Mac 48

USB sa sustavom Windows 64

specifikacije

električne i akustičke 232

fizičke 232

radna okolina 232

specifikacije temperature 232

spremanje, zadatak

dostupni načini rada 140

opcije postavki (Windows)

143

postavke za Macintosh 55, 60

spremanje zadataka

dostupni načini rada 140

opcije postavki (Windows)

143

privremeni osobni zadaci

(Windows) 143

trajne kopije (Windows) 144

trajne privatne kopije

(Windows) 144

spremanje zadatka

opcije postavki (Windows)

143

privremene kopije (Windows)

143

provjera i zadržavanje

(Windows) 143

spremljeni zadaci

brisanje 142

ispis 142

određivanje imena

(Windows) 145

postavljanje korisničkih imena

(Windows) 145

primanje obavijesti kod ispisa

(Windows) 144

sigurnost 158

stvaranje (Windows) 141

u sustavu Windows 141

spremnici

drugi proizvođači 100

jamstvo 222

odlaganje 100

poruke o statusu 12

reciklaža 236

recikliranje 99

zamjena 101

spremnici, izlazni

odabir 91

spremnici, klamerice

umetanje 103

spremnici s klamericama

brojevi dijelova 218

spremnici s tintom

drugi proizvođači 100

memorijski čipovi 223

odlaganje 100

poruke o statusu 12

provjera oštećenja 106

reciklaža 236

spremnici s tonerom. vidi spremnici

za ispis

spremnici za ispis

brojevi dijelova 217

jamstvo 222

recikliranje 99

zamjena 101

spremnik za ispis

zaglavljen papir 196

stalak za pisač

broj dijela 217

stanje

poruke, vrste 178

stanje potrošnog materijala

poruke na upravljačkoj ploči

12

status

HP Utility, Mac 54

status, potrošni materijal

poruke na upravljačkoj ploči

12

stranica direktorija mape

opis 150

stranica korištenja

opis 150

stranica po listu 59

odabir (Windows) 123

stranica stanja potrošnog

materijala

ispis 107

stranica statusa potrošnog

materijala

opis 150

stranica trenutačnih postavki

opis 150

stranice s informacijama

HP-ov ugrađeni web-

poslužitelj 152

Stranice s konfiguracijom

opis 150

stražnja izlazna ladica

zaglavljeni papir 181

stražnji izlazni spremnik

ispis 91

Š

štednja resursa 168

štednja resursa, memorija 168

T

Tablica s podacima o sigurnosti

materijala (MSDS, Material safety

data sheet) 238

Tajvanska EMI izjava 243

TCP/IP

ručno konfiguriranje IPv4

parametara 70

ručno konfiguriranje IPv6

parametara 71

tehnička podrška

online 228

ponovno pakiranje uređaja

229

teški papir

izlazni spremnik, biranje 91

težina, proizvod 232

trajni resursi 168

transportni valjci, zamjena 104

tvrdi diskovi

šifrirano 157

U

Ugrađen HP web-poslužitelj

HP web-usluge 154

značajke 151

ugrađeni web-poslužitelj

značajke 151

Ugrađen web-poslužitelj (EWS)

dodjela lozinki 157

uklanjanje kvarova

poruke, vrste 178

252

Kazalo

HRWW

background image

uklanjanje problema

obavijesti e-poštom 55

uklanjanje softvera iz sustava

Windows 43

uklanjanje softvera za Mac 51

uklanjanje zaglavljenog materijala

dodatak za obostrani ispis

190

izlazno područje 181

klamerice 184

ladica 1 192

ladica za 1500 listova 193

mehanizam za nanošenje

tonera 187

ulagač za omotnice 195

uklanjanje zaglavljenog papira

gornji poklopac 196

ladica za 500 listova 192

mjesta 181

ulagač omotnica

broj dijela 217

ulagač za omotnice

zaglavljeni papir 195

ulošci s klamericama

umetanje 103

umetanje

klamerica 103

Ladica 1 82

umetanje papira 82

univerzalni upravljački program

pisača 40

UNIX softver 46

upravljačka ploča

gumb 12

indikatori 12

izbornik Administracija 19

Izbornik izvješća 19

izbornik Kalibracija/čišćenje

34

izbornik Klamanje/Slaganje

28

Izbornik općih postavki 19

Izbornik postavki ispisa 22

Izbornik postavki mreže 29

Izbornik postavki Multi-Bin

poštanskog sandučića 28

Izbornik postavki zaslona 24

izbornik Rješavanje problema

33

izbornik Service (Servis) 35

izbornik Sigurnosne kopije/

Vraćanje 34

Izbornik upravljanja ladicama

26

Izbornik upravljanja potrošnim

materijalom 25

Izbornik za nadogradnju USB

firmvera 35

poruke, numerički popis 108

poruke, vrste 178

postavke 41, 52, 158

stranica za čišćenje, ispis 172

zaslon 12

upravljački programi

podržani (Windows) 38

postavke 41

postavke (Mac) 58

postavke (Windows) 113

prethodne postavke (Mac) 58

promjena vrsta i veličina

papira 76

promjene postavki (Mac) 52

promjene postavki (Windows)

41

univerzalni 40

vrste papira 79

Upravljački programi pisača

odabir 203

upravljački programi pisača (Mac)

postavke 58

promjene postavki 52

upravljački programi pisača

(Windows)

podržani 38

postavke 113

promjene postavki 41

Upravljački programi za PS

simulaciju 38

upravljanje mrežom 69

USB dodatak za spremanje

ispis sa 147

USB kabel, broj dijela 218

USB konfiguracija, Mac 48

USB konfiguracija, Windows 64

USB priključak za lakši pristup pri

ispisivanju 147

USB uređaji

instaliranje 169

usluga

ponovno pakiranje uređaja

229

usmjerenje

odabir, Windows 124

Usporedba uređaja 2

V

valjci

naručivanje 218

zamjena 104

valjci za prihvat papira

zamjena 104

valjci za uvlačenje papira

naručivanje 218

valjci za uvlačenje papira,

zamjena 104

veličina papira

promjena 76

veličine papira

odabir 119

odabir prilagođene 119

podržane 77

veličine stranice

podešavanje veličine

dokumenata (Windows) 134

vijek trajanja, odlaganje na

otpad 237

više stranica na jedan list 59

više stranica po listu

ispis (Windows) 123

vlažnost

specifikacije 232

vodeni žigovi 58

dodavanje (Windows) 135

vodoravno usmjerenje

odabir, Windows 124

vraćanje tvorničkih postavki 177

vrste papira

odabir 119

promjena 76

W

Web-ispis

HP ePrint 44, 55

web-mjesta

korisnička podrška za

Macintosh 228

HRWW

Kazalo

253

background image

služba za korisnike 228

univerzalni upravljački program

pisača 40

web-stranice

HP Web Jetadmin,

preuzimanje 156

izvješća o prijevarama 100

Tablice s podacima o sigurnosti

materijala (MSDS) 238

Web-stranice o prijevarama 100

Windows

podržani operacijski sustavi

38

podržani upravljački

programi 38

postavke upravljačkog

programa 41

univerzalni upravljački program

pisača 40

Z

zadaci

Macintosh postavke 55

zadaci, ispis

privremeno spremanje

(Windows) 143

spremanje privremenih kopija

(Windows) 143

spremanje trajnih kopija

(Windows) 144

spremanje trajnih privatnih

kopija (Windows) 144

zadaci, spremljeni

brisanje 142

ispis 142

određivanje imena

(Windows) 145

postavljanje korisničkih imena

(Windows) 145

primanje obavijesti kod ispisa

(Windows) 144

stvaranje (Windows) 141

zadaci brzog kopiranja

spremanje (Windows) 143

zadaci ispisa

odustajanje (Mac) 57

privremeno spremanje

(Windows) 143

spremanje privremenih kopija

(Windows) 143

spremanje trajnih kopija

(Windows) 144

spremanje trajnih privatnih

kopija (Windows) 144

zadani pristupnik, postavljanje 70

zadržavanje, zadatak

dostupni načini rada 140

opcije postavki (Windows)

143

zadržavanje zadatka

opcije postavki (Windows)

143

zaglavljene klamerice 184

zaglavljeni papir

dodatak za obostrani ispis

190

ladica 1 192

ladica za 1500 listova 193

mjesta 181

ulagač za omotnice 195

zaglavljen papir

gornji poklopac 196

izlazna ladica 181

ladica za 500 listova 192

mehanizam za nanošenje

tonera 187

zaglavljenja

dodatak za obostrano obostrani

ispis 190

gornji poklopac 196

izlazna ladica 181

klamerice 184

ladica 1 192

ladica za 1500 listova 193

ladica za 500 listova 192

mehanizam za nanošenje

tonera 187

mjesta 181

ulagač za omotnice 195

zaglavljivanje

vraćanje 199

zaglavljivanje papira

uzroci 179

zahtjevi preglednika

ugrađen HP web-poslužitelj

151

zahtjevi sustava

Ugrađen HP web-poslužitelj

151

zahtjevi web-preglednika

Ugrađen HP web-poslužitelj

151

zamjena spremnika s tintom 101

zaustavljanje zahtjeva za ispis

(Windows) 112

značajke 2

značajke za očuvanje okoliša 5

254

Kazalo

HRWW

background image
background image

*CE988-90922*

*CE988-90922*

CE988-90922