HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Instaliranje softvera za Mac računala priključena izravno na uređaj

background image

Instaliranje softvera za Mac računala priključena izravno na uređaj

Ovaj proizvod podržava spajanje upotrebom USB 2.0 priključka. Upotrijebite USB kabel vrste A do B.

HP preporučuje upotrebu kabela koji nisu dulji od 2 m.

1.

Priključite USB kabel na proizvod i računalo.

2.

Instalirajte programe s CD-a. Kliknite ikonu proizvoda i slijedite zaslonske upute.

Ako pisač niste dodali tijekom postupka instaliranja s CD-a, nastavite sa sljedećim korakom.

3.

Na računalu otvorite izbornik Apple , kliknite izbornik System Preferences (Preference
sustava)
pa ikonu Print & Fax (Ispis i faksiranje).

4.

Kliknite simbol (+) u donjem lijevom uglu stupca Nazivi pisača, odaberite proizvod u prozoru

Dodaj pisač i provjerite je li upravljački program instaliran u području Print Using (Ispis

pomoću).

48

Poglavlje 4 Korištenje proizvoda s Mac računalima

HRWW

background image

5.

Kliknite Add (Dodaj) za stvaranje reda čekanja na ispis.

NAPOMENA:

U sustavima Mac OS X 10.5 i 10.6 postupak instalacije trebao bi automatski

konfigurirati instalirane mogućnosti.

6.

Ispišite stranicu iz bilo kojeg programa kako biste provjerili je li softver ispravno instaliran.

NAPOMENA:

U slučaju neuspješne instalacije ponovno instalirajte softver.