HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Značajke programa HP Utility

background image

Značajke programa HP Utility

HP uslužni program sastoji se od stranica koje otvarate klikom popisa Configuration Settings

(Postavke konfiguracije). Sljedeća tablica opisuje zadaće koje možete obaviti s tih stranica. Pri

vrhu bilo koje stranice kliknite vezu HP Support (HP-ova služba podrške) za pristup tehničkoj

pomoći, naručivanje potrošnog materijala, registraciju te informacijama o recikliranju i povratu.

Izbornik

Stavka

Opis

Information And
Support (Informacije i
podrška)

Supplies Status
(Stanje potrošnog
materijala)

Prikazuje status potrošnog materijala i nudi veze za online
naručivanje potrošnog materijala.

Device Information
(Informacije o
uređaju)

Prikazuje informacije o trenutno odabranom uređaju.

File Upload (Prijenos
datoteka)

Prenosi datoteke s računala na proizvod.

Upload Fonts
(Prijenos fontova)

Prenosi datoteke fontova s računala na proizvod.

Ažuriraj firmver

Prenosi datoteku ažuriranja firmvera na proizvod.

Naredbe

Proizvodu šalje posebne znakove ili naredbe za ispis nakon zadatka
ispisa.

Printer Settings
(Postavke pisača)

Trays Configuration
(Konfiguracija ladica)

Mijenja zadane postavke ladica.

Ekonomičan način
rada i gustoća tonera

Mijenja gustoću tonera radi ekonomičnije upotrebe

Razlučivost

Postavlja zadanu razlučivost ispisa za proizvod

Izlazni uređaji

Upravlja postavkama za dodatni izlazni pribor

Duplex Mode
(Obostrani ispis)

Uključuje automatski obostrani ispis.

54

Poglavlje 4 Korištenje proizvoda s Mac računalima

HRWW

background image

Izbornik

Stavka

Opis

Stored jobs
(Spremljeni zadaci)

Rukovodi zadacima ispisa koji su pohranjeni na tvrdom disku
uređaja.

E-mail Alerts
(Obavijesti e-poštom)

Konfigurira uređaj za slanje obavijesti e-poštom za određene
događaje.

Postavke mreže

Konfigurira mrežne postavke, poput IPv4 i IPv6 postavki.

Supplies
Management
(Upravljanje
potrošnim
materijalom)

Konfigurira kako se proizvod treba ponašati kada je potrošni
materijal pri kraju svog procijenjenog vijeka trajanja.

Protect Direct Ports
(Zaštićeni izravni
priključci)

Onemogućava ispis putem USB ili paralelne priključnice.

Additional Settings
(Dodatne postavke)

Omogućuje pristup ugrađenom HP web-poslužitelju.