HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Konfiguriranje ladice prilikom umetanja papira

background image

Konfiguriranje ladice prilikom umetanja papira

1.

Umetnite papir u ladicu. Ako ne koristite ladicu 1, zatvorite je.

2.

Pojavit će se poruka za konfiguraciju ladice.

3.

Za prihvaćanje prepoznate veličine pritisnite gumb

U redu

. Ili pritisnite strelicu unatrag za

odabir druge konfiguracije i nastavite sa sljedećim koracima.

4.

Za izmjenu konfiguracije ladice pritisnite donju strelicu kako biste označili odgovarajuću

veličinu i zatim pritisnite gumb

U redu

.

NAPOMENA:

Uređaj automatski prepoznaje većinu veličina papira u ladicama koje nisu

Ladica 1.

5.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili odgovarajuću vrstu i zatim pritisnite gumb

U redu

.