HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Ispis u dodatak za slaganje ili dodatak za klamanje/slaganje

background image

Ispis u dodatak za slaganje ili dodatak za klamanje/slaganje

Dodatak za slaganje i dodatak za klamanje/slaganje mogu sadržavati do 500 listova papira (papir

težine 20lb). Dodatak za slaganje prihvaća papir standardne i prilagođene veličine. Dodatak za

klamanje/slaganje prihvaća papir standardne i prilagođene veličine, ali spojiti je moguće samo papir

veličine Letter, Legal i A4. Nemojte slati druge vrste medija za ispis, kao što su naljepnice i omotnice.

NAPOMENA:

Kad je instaliran dodatak za klamanje/slaganje, uređaj automatski zaokreće

ispisane slike za 180° na papiru svih veličina, bez obzira na to klama li se ispisani materijal. Vrste

papira koje moraju biti ispisane uz odgovarajuću orijentaciju, kao što su papir sa zaglavljem ili

unaprijed perforirani papir, potrebno je napuniti u drugom smjeru.

Za ispis na dodatak za slaganje ili na dodatak za klamanje/slaganje, odaberite opciju u programu,

upravljačkom programu pisača ili na upravljačkoj ploči pisača.

Prije upotrebe dodatka za slaganje ili dodatka za klamanje/slaganje, provjerite je li upravljački

program pisača postavljen za njegovo prepoznavanje. Tu je postavku potrebno postaviti samo

jedanput.

92

Poglavlje 6 Papir i ispisni mediji

HRWW

background image

Windows

1.

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (na zadanom

prikazu izbornika Start): Pritisnite Start, a zatim pritisnite Printers and Faxes (Pisači i

faksovi).

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (na klasičnom

prikazu izbornika Start): Pritisnite Start, zatim Settings (Postavke), a zatim Printers

(Pisači).

Windows Vista: Pritisnite Start, zatim Control Panel (Upravljačka ploča), te u kategoriji za

Hardware and Sound (Hardver i zvuk) pritisnite Printer (Pisač).

Windows 7: Pritisnite Start, a zatim pritisnite Devices and Printers (Uređaji i pisači).

2.

Desnom tipkom miša pritisnite ikonu upravljačkog programa, a zatim odaberite Properties

(Svojstva) ili Printer properties (Svojstva pisača).

3.

Pritisnite karticu Device Settings (Postavke uređaja).

4.

U području Installable Options (Opcije za instaliranje), postavite stavku Automatic

Configuration (Automatska konfiguracija) na Update Now (Ažuriraj odmah).

Mac

1.

U izborniku Apple pritisnite izbornik System Preferences (Preference sustava), a zatim
pritisnite ikonu Print & Fax (Ispis i faksiranje).

2.

Odaberite uređaj iz lijeve strane prozora.

3.

Pritisnite gumb Options & Supplies (Opcije i potrošni materijal).

4.

Pritisnite karticu Driver (Upravljački program).

5.

Konfigurirajte instalirane opcije.