HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Ispis u izlazni sandučić s 5 ladica

background image

Ispis u izlazni sandučić s 5 ladica

Dodatni izlazni sandučić s 5 ladica sadrži 5 izlaznih ladica koje se s upravljačke ploče mogu

konfigurirati za zadatke sortiranja zadataka ispisa na različite načine.

1.

Pritisnite gumb Home (Početni zaslon) .

2.

Otvorite sljedeće izbornike:

Administracija

Postavke Multi-Bin poštanskog sandučića

Operation Mode (Način rada)

3.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili način na koji izlazni sandučić s 5 ladica sortira

zadatke:

HRWW

Odabir izlaznog spremnika

93

background image

Mailbox
(Poštanski
sandučić)

Svaki spremnik dodjeljuje se korisniku ili grupi korisnika. Ovo je zadana postavka.

Slagač

Za slaganje kopija ispisanog materijala uređaj koristi sve ladice. Ispisani materijal najprije se šalje
u donju ladicu, zatim u sljedeću višu i tako dalje. Kad su sve ladice pune, uređaj se zaustavlja.

Razdjelnik
poslova

Ispisani materijal svakog zadatka sprema se u zasebnu ladicu. Zadaci se spremaju u praznu
ladicu, počevši od gornje.

Collator (Uređaj
za razvrstavanje)

Uređaj sortira kopije zadatka ispisa u zasebne ladice.

4.

Pritisnite gumb

U redu

za odabir opcije.

94

Poglavlje 6 Papir i ispisni mediji

HRWW