HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Punjenje dodatne ladice kapaciteta 1500 listova

background image

Punjenje dodatne ladice kapaciteta 1500 listova

Dodatna ladica kapaciteta 1500 listova odgovara veličinama Letter, A4 i Legal. Ako su vodilice

ispravno prilagođene, uređaj automatski prepoznaje veličinu umetnutog papira.

OPREZ:

Kako biste izbjegli zaglavljivanje, nemojte puniti ladice dok uređaj ispisuje.

OPREZ:

Nemojte protresati papir. Rastresanje može dovesti do poteškoća s uvlačenjem papira.

1.

Pritisnite držač i otvorite ladicu kapaciteta

1500 listova.

2.

Ako se u ladici nalazi papir, uklonite ga. Kad

se u ladici nalazi papir, vodilice se ne mogu

prilagoditi.

3.

Pritisnite vodilice s prednje strane ladice i

pomaknite ih na odgovarajuću veličinu papira.

HRWW

Umetanje papira u ladice

85

background image

4.

Umetnite papir u ladicu. Umećite čitave rizme

odjednom. Ne dijelite rizme u manje odjeljke.

5.

Provjerite ne prelazi li visina snopa indikatore

maksimalne visine na vodilicama te je li

prednji rub snopa poravnat sa strelicama.

6.

Zatvorite vrata na ladici.

86

Poglavlje 6 Papir i ispisni mediji

HRWW