HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Upotreba značajke HP ePrint

background image

Upotreba značajke HP ePrint

Upotrijebite HP ePrint za ispis dokumenata njihovim slanjem kao privitaka e-pošti na adresu e-pošte

proizvoda s bilo kojeg uređaja koji podržava e-poštu.

NAPOMENA:

Za upotrebu značajke HP ePrint proizvod mora biti povezan u mrežu i imati

internetski pristup.

1.

Za upotrebu značajke HP ePrint prvo morate omogućiti HP web-usluge.

a. Za otvaranje ugrađenog HP web-poslužitelja upišite IP adresu proizvoda u redak adrese u

web-pregledniku.

b. Kliknite karticu Web-usluge.

c.

Odaberite mogućnost koja omogućuje web-usluge.

2.

Na web-mjestu HP ePrintCenter odredite sigurnosne postavke i konfigurirajte zadane postavke

ispisa za sve HP ePrint zadatke ispisa koje šaljete ovom proizvodu.

a. Posjetite stranicu

www.hpeprintcenter.com

.

b. Kliknite Prijava i unesite svoje HP ePrintCenter vjerodajnice ili se predbilježite za nov račun.

c.

S popisa odaberite proizvod ili ga dodajte klikom na + Dodaj pisač. Za dodavanje

proizvoda bit će vam potreban kôd pisača, tj. odsječak adrese e-pošte proizvoda koji se

nalazi ispred simbola @.

NAPOMENA:

Ovaj kôd valjan je samo 24 sata od trenutka omogućavanja HP web-

usluga. Kad istekne, prema uputama ponovo omogućite HP web-usluge i dobit ćete nov kôd.

d. Proizvod ćete spriječiti u ispisivanju neočekivanih dokumenata klikom ePrint postavke, a

zatim i kartice Dopušteni pošiljatelji. Kliknite Samo dopušteni pošiljatelji i dodajte

adrese e-pošte s kojih dopuštate ePrint ispisne zadatke.

e. Zadane postavke za sve ePrint ispisne zadatke poslane ovom proizvodu odredite klikom

ePrint postavke, zatim Mogućnosti ispisa i odabirom postavki koje želite upotrijebiti.

3.

Dokument ispisujete tako da ga pošaljete kao privitak poruci e-pošte na adresu e-pošte proizvoda.

126

Poglavlje 8 Poslovi ispisa

HRWW