HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Postavke brzine veze i obostranog ispisa

background image

Postavke brzine veze i obostranog ispisa

Brzina veze i način rada komunikacije poslužitelja za ispis moraju se prilagoditi mreži. U većini

situacija proizvod ostavite u načinu rada Automatski. Neispravne promjene postavki brzine veze i

obostranog ispisa mogu onemogućiti komunikaciju uređaja s drugim mrežnim uređajima. Ako nešto

morate mijenjati, učinite to upotrebom upravljačke ploče proizvoda.

NAPOMENA:

Promjene ovih postavki uzrokuju isključivanje i uključivanje uređaja. Promjene

izvodite samo kada je uređaj u stanju mirovanja.

1.

Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb Home (Početni zaslon) .

2.

Otvorite sljedeće izbornike:

a. Administracija

b. Postavke mreže

c.

Izbornik Jetdirect

d. Brzina veze

3.

Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti.

Postavka

Opis

Automatski

Ispisni poslužitelj automatski se konfigurira za najveću brzinu veze i način
komunikacije koje mreža omogućuje.

10T napola

10 megabajta u sekundi (Mb/s), naizmjenični prijenos

10T puno

10 Mbps, dvosmjerni prijenos

100TX napola

100 Mbps, naizmjenični prijenos

100TX puno

100 Mbps, dvosmjerni prijenos

100TX automatski

Ograničava funkciju automatskog usklađivanja na najvišu brzinu veze od 100
Mb/s

1000T puno

1000 Mb/s, dvosmjerni prijenos

4.

Pritisnite gumb

U redu

. Uređaj se isključuje, a zatim uključuje.

72

Poglavlje 5 Priključivanje proizvoda u sustavu Windows

HRWW