HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara s upravljačke ploče

background image

Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara s upravljačke ploče

Upotrebom upravljačke ploče Administracija možete ručno postaviti IPv4 adresu, masku podmreže i

zadani pristupnik.

1.

Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb Home (Početni zaslon) .

2.

Otvorite sljedeće izbornike:

a. Administracija

b. Postavke mreže

c.

Izbornik Jetdirect

d. TCP/IP

e. IPV4 postavke

f.

Način konfiguracije

g. Ručno

h. Ručne postavke

i.

IP adresa, Maska podmreže ili Zadani pristupnik

3.

Za povećavanje ili smanjivanje broja prvog bajta IP adrese, maske podmreže ili zadanog

pristupnika koristite brojčanu tipkovnicu ili strelicu gore odnosno strelicu dolje .

4.

Pritisnite gumb

U redu

kako biste prešli na sljedeći skup brojeva. Za povratak na prethodni skup

brojeva pritisnite strelicu unatrag .

5.

Ponavljajte korake 3 i 4 dok IP adresa, podmaska mreže ili zadani pristupnik ne budu dovršeni, a

zatim pritisnite gumb

U redu

za spremanje postavke.

70

Poglavlje 5 Priključivanje proizvoda u sustavu Windows

HRWW