HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Ručno konfiguriranje IPv6 TCP/IP parametara s upravljačke ploče

background image

Ručno konfiguriranje IPv6 TCP/IP parametara s upravljačke ploče

Upotrebom upravljačke ploče Administracija možete ručno postaviti IPv6 adresu.

1.

Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb Home (Početni zaslon) .

2.

Za omogućavanje ručne konfiguracije otvorite sljedeće izbornike:

a. Administracija

b. Postavke mreže

c.

Izbornik Jetdirect

d. TCP/IP

e. IPV6 postavke

f.

Adresa

g. Ručne postavke

h. Omogući

Odaberite mogućnost Uključeno, a zatim pritisnite gumb

U redu

.

3.

Za konfiguriranje adrese otvorite sljedeće izbornike:

Administracija

Postavke mreže

Izbornik Jetdirect

TCP/IP

IPV6 postavke

Adresa

Za unos adrese koristite brojčanu tipkovnicu ili pritisnite strelicu nagore odnosno strelicu nadolje

. Pritisnite gumb

U redu

.

NAPOMENA:

Ako koristite gumbe sa strelicama, prije unosa svake znamenke morate pritisnuti

gumb

U redu

.

HRWW

Povezivanje u mrežu, u sustavu Windows

71