HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Uklanjanje papira zaglavljenog u izlaznoj ladici

background image

Uklanjanje papira zaglavljenog u izlaznoj ladici

1.

Otvorite stražnju izlaznu ladicu.

NAPOMENA:

Ako je većina papira još

uvijek u uređaju, možda ga je jednostavnije

izvaditi s područja gornjeg poklopca.

2.

Uhvatite obje strane papira i polako ga

izvucite iz uređaja Na papiru se može nalaziti

toner koji nije potpuno nanesen. Pazite da ga

ne izlijete po sebi ili po uređaju.

NAPOMENA:

Ako je zaglavljeni papir

teško ukloniti, pokušajte otvoriti gornji

poklopac do kraja kako bi se smanjio pritisak

na papir. Ako je stranica poderana ili ako je i

dalje ne možete izvaditi, uklonite zaglavljenje

iz mehanizma za nanošenje tonera.

3.

Zatvorite stražnju izlaznu ladicu.

4.

Ako se poruka o pogrešci i dalje pojavljuje, u

uređaju još uvijek ima zaglavljenog papira.

Pogledajte je li papir zaglavljen negdje

drugdje.