HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Vađenje zaglavljenog papira iz dodatne ladice za 1500 listova

background image

Vađenje zaglavljenog papira iz dodatne ladice za 1500 listova

1.

Otvorite prednja vrata ladice.

HRWW

Uklanjanje zaglavljenog papira

193

background image

2.

Ako se rub papira vidi u području uvlačenja,

papir polako povucite prema dolje i van iz

uređaja. (Nemojte ga vući ravno van kako se

ne bi poderao.) Ako ne vidite papir,

pogledajte u sljedećoj ladici ili na području

gornjeg poklopca.

3.

Provjerite ne prekoračuje li papir oznake za

ulaganje na vodilicama te je li rub snopa

papira poravnat sa strelicama.

4.

Zatvorite vrata ladice.

5.

Pritisnite gumb

U redu

za uklanjanje poruke o

pogrešci.

6.

Ako se poruka o pogrešci i dalje pojavljuje, u

uređaju još uvijek ima zaglavljenog papira.

Pogledajte je li papir zaglavljen negdje

drugdje.

194

Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW