HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Ponovno pakiranje pisača

background image

Ponovno pakiranje pisača

Ako HP služba za korisnike odluči kako svoj uređaj morate vratiti tvrtki HP na popravak, prilikom slanja

uređaja pratite sljedeće korake.

OPREZ:

Kupac snosi odgovornosti za oštećenja pri slanju koja su rezultat neispravnog pakiranja.

1.

Uklonite i zadržite sve DIMM kartice koje ste kupili i instalirali u proizvod.

OPREZ:

Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove. Pri rukovanju DIMM memorijskim

modulima oko ruke stavite antistatičku traku ili često dodirujte površinu antistatičke DIMM

ambalaže, a zatim dodirnite metalni dio pisača.

2.

Izvadite i zadržite spremnik s tintom.

OPREZ:

Izuzetno je važno da prije slanja uređaja izvadite spremnik s tintom. Ako spremnik s

tintom ostavite u uređaju, on bi za vrijeme transporta mogao curiti i u potpunosti smočiti pogon

uređaja i druge dijelove.

Kako se spremnik s tintom ne bi oštetio, nemojte dodirivati valjak i spremnik s tintom stavite u

originalnu ambalažu ili ga spremite tako da nije izložen svjetlosti.

3.

Uklonite i zadržite kabel za napajanje, kabel sučelja i dodatnu opremu.

4.

Ako ste u mogućnosti, uz uređaj pošaljite uzorke ispisa i 50 do 100 listova papira ili drugih

medija na kojima ispis nije bio zadovoljavajuć.

5.

Korisnici iz SAD-a mogu od HP službe za korisnike zatražiti novu ambalažu. Korisnici iz drugih

zemalja trebaju, ako je to moguće, koristiti originalnu ambalažu. Hewlett-Packard preporuča

osiguravanje opreme prilikom slanja.

HRWW

Ponovno pakiranje pisača

229

background image

230

Dodatak B Servis i podrška

HRWW