HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - UPD instalacijski načini rada

background image

UPD instalacijski načini rada

Tradicionalni način rada

Ovaj način rada upotrijebite ako upravljački program instalirate s CD-a na
jedno računalo.

Kada ga instalirate s CD-a isporučenog uz uređaj, UPD radi kao tradicionalni
upravljački programi pisača. Funkcionira s određenim uređajem.

Ako koristite ovaj način rada, UPD morate zasebno instalirati na svako
računalo i za svaki uređaj.

Dinamički način rada

Kako biste koristili ovaj način rada, UPD preuzmite s Interneta. Vidi

www.hp.com/go/upd

.

Dinamički način rada omogućuje vam korištenje jedne instalacije dinamičkog
programa da biste mogli ispisivati na HP uređajima na bilo kojoj lokaciji.

Ovaj način rada upotrijebite ako instalirate UPD za radnu skupinu.

40

Poglavlje 3 Softver za Windows

HRWW