HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - HP Web Jetadmin

background image

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin jednostavan je dodatni softver za ispis i rad sa slikama koji vam pomaže u

optimizaciji korištenja uređaja, kontroli troškova ispisa u boji, osiguravanja uređaja i

pojednostavljivanje upravljanja potrošnim materijalom putem omogućivanja daljinskog konfiguriranja,

proaktivnog nadzora, rješavanja sigurnosnih problema i izvještavanja o uređajima za ispis i rad sa

slikama.

Za preuzimanje trenutne verzije alata HP Web Jetadmin te za najnoviji popis podržanih glavnih

sustava posjetite

www.hp.com/go/webjetadmin

.

Kada se instalira na glavni poslužitelj, Windows klijent može pristupiti alatu HP Web Jetadmin pomoću

podržanog web-pretraživača (kao što je Microsoft® Internet Explorer) krećući se do glavnog računala

za HP Web Jetadmin.