HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Provjerite ispisne uloške

background image

Provjerite ispisne uloške

Provjerite svaki spremnik za ispis i po potrebi ga zamijenite ako se javlja neki od sljedećih problema:

Ispis je preblijed ili neka područja izgledaju izblijedjelo.

Ispisane stranice imaju mala prazna područja.

Ispisane stranice imaju crte ili pruge.

NAPOMENA:

Ako koristite postavku probnog ili ekonomičnog ispisa, ispisani sadržaj može

izgledati svijetlo.

Ako zaključite da je potrebno zamijeniti spremnik za ispis, ispišite stranicu sa statusom potrošnog

materijala kako biste pronašli broj dijela za potreban originalni HP spremnik za ispis.

Vrsta spremnika za ispis

Koraci za rješavanje problema

Ponovno napunjeni ili prerađeni
spremnik za ispis

Tvrtka Hewlett-Packard ne preporučuje upotrebu novog ili prerađenog potrošnog
materijala drugih proizvođača. Budući da to nisu HP -ovi proizvodi, HP ne može
utjecati na njihov dizajn ili kvalitetu. Ako upotrebljavate ponovo napunjen ili
prerađen spremnik za ispis a niste zadovoljni kvalitetom ispisa, zamijenite ga
originalnim HP -ovim spremnikom.

Originalni HP spremnik za ispis

1.

Na upravljačkoj ploči uređaja ili na stranici sa statusom potrošnog materijala
prikazuje se status Vrlo nisko kad spremnik za ispis dosegne kraj
predviđenog vijeka trajanja. Ako kvaliteta ispisa više nije prihvatljiva,
zamijenite spremnik za ispis.

2.

Vizualno pregledajte je li spremnik oštećen. Pogledajte upute u nastavku. Ako
je potrebno, zamijenite spremnik za ispis.

3.

Ako na ispisanim stranicama ima mrlja koje se ponavljaju na istoj udaljenosti,
ispišite stranicu čišćenja. Ako to ne riješi problem, odredite uzrok problema
pomoću podataka o uzastopnim pogreškama iz ovog dokumenta.

HRWW

Rješavanje problema sa spremnicima za ispis

105