HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Ispis kada spremnik za ispis dođe do kraja predviđenog vijeka trajanja

background image

Ispis kada spremnik za ispis dođe do kraja predviđenog vijeka trajanja

Poruka Black cartridge low (Razina u spremniku za ispis crnom bojom je niska): Uređaj

signalizira kad je razina sadržaja spremnika niska. Stvarna iskoristivost spremnika za ispis može

biti različita. Bilo bi dobro da imate spremnu zamjenu spremnika kad kvaliteta ispisa postane

neprihvatljiva. Potrošni materijal ne treba zamijeniti odmah.

Poruka Black cartridge very low (Razina u spremniku za ispis crnom bojom je veoma niska):

Uređaj signalizira kada je razina potrošnog materijala veoma niska. Stvarni preostali vijek

trajanja potrošnog materijala može varirati. Bilo bi dobro da imate spremnu zamjenu kad

kvaliteta ispisa postane neprihvatljiva. Potrošni materijal ne mora se zamijeniti odmah, osim ako

je kvaliteta ispisa postala neprihvatljiva. Problemi s kvalitetom ispisa mogu se dogoditi kad

upotrebljavate potrošni materijal koji je pri kraju svojeg vijeka trajanja.

Kad HP-ov spremnik za ispis bude “pri kraju”, HP-ovo Premium Protection jamstvo za taj spremnik

za ispis ističe. HP-ovo Premium Protection jamstvo vrijedi samo za spremnik za ispis za ovaj

uređaj.