HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Ispis uz EconoMode

background image

Ispis uz EconoMode

Ovaj proizvod je opremljen opcijom EconoMode (Ekonomični način rada) za ispis nacrta dokumenata.

EconoMode (Ekonomični način rada) može koristiti manje tonera i smanjiti cijenu koštanja stranice.

Ipak, EconoMode (Ekonomični način rada) može smanjiti kvalitetu ispisa.

HP ne preporučuje stalno korištenje postavke Ekonomični način rada. Ako opciju Ekonomični način

rada koristi stalno, vijek trajanja tonera mogao bi biti duži od vijeka trajanja mehaničkih dijelova u

spremniku za ispis. Ako se kvaliteta ispisa počinje smanjivati i više nije na prihvatljivoj razini,

razmislite o zamjeni spremnika za ispis.

NAPOMENA:

Ova značajka vam je omogućena ako koristite upravljački program pisača HP PCL 6

za operacijski sustav Windows. Ako ne koristite ovaj upravljačko program, značajku možete omogućiti

korištenjem HP ugrađenog web-poslužitelja.

1.

Na izborniku Datoteka u softverskom programu, kliknite Ispis.

2.

Odaberite uređaj, a zatim pritisnite gumb Svojstva ili Preference.

3.

Pritisnite karticu Papir/Kvaliteta.

4.

Pritisnite potvrdni okvir EconoMode (Ekonomični način rada).