HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Omogućavanje ili onemogućavanje opcija Very Low Settings (Postavke “Veoma niska razina”) na upravlja

background image

Omogućavanje ili onemogućavanje opcija Very Low Settings (Postavke
“Veoma niska razina”) na upravljačkoj ploči

Zadane postavke možete omogućiti ili onemogućiti u bilo koje vrijeme i ne trebate ih ponovo

omogućavati prilikom umetanja novog spremnika za ispis.

1.

Na upravljačkoj ploči proizvoda pritisnite gumb Home (Početni zaslon) .

2.

Otvorite sljedeće izbornike:

Administracija

Rukovanje potrošnim materijalom

Supply Settings (Postavke potrošnog materijala)

98

Poglavlje 7 Spremnici za ispis

HRWW

background image

Black Cartridge (Spremnik za ispis crnom bojom)

Very Low Settings (Postavke “Veoma niska razina”)

3.

Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

Odaberite opciju Continue (Nastavak) kako biste odredili da vas uređaj upozori na nisku

razinu u spremniku za ispis, ali i da nastavi s ispisom.

NAPOMENA:

Upotreba postavke Continue (Nastavak) omogućuje da se ispisivanje

nastavi bez intervencije korisnika i nakon pojavljivanja poruke o veoma niskoj razini, što

može rezultirati nedovoljno kvalitetnim ispisom.

Odaberite Zaustavi kako biste zaustavili ispis dok ne zamijenite spremnik za ispis.

Odaberite opciju Prompt to continue (Traženje potvrde za nastavak) kako biste postavili

uređaj da zaustavi ispis i upozori vas da trebate zamijeniti spremnik za ispis. Možete dati

potvrdu i nastaviti ispisivati.

Ako odaberete opciju Zaustavi ili Prompt to continue (Traženje potvrde za nastavak), uređaj

prestaje s ispisivanjem kad dosegne granicu “Veoma niska razina”. Nakon zamjene spremnika za

ispis, uređaj automatski nastavlja s ispisivanjem.