HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Ispis stranica s informacijama

background image

Ispis stranica s informacijama

Stranice s informacijama sadrže pojedinosti o uređaju i njegovoj trenutačnoj konfiguraciji. Za ispis ili

pregled informacijskih stranica slijedite postupak opisan u nastavku:

1.

Na upravljačkoj ploči proizvoda pritisnite gumb Home (Početni zaslon) .

2.

Otvorite sljedeće izbornike:

Administracija

Izvješća

3.

Odaberite naziv izvješća koje želite pregledati, pomaknite se nagore do mogućnosti Ispis a

zatim pritiskom gumba

U redu

ispišite izvješće.

Prva razina

Druga razina

Opis

Stranice s konfiguracijom/
statusom

Mapa izbornika Administracija Prikazivanje izgleda i trenutačnih postavki za stavke

izbornika na upravljačkoj ploči.

Stranica s konfiguracijom

Prikazuje postavke uređaja i instalirane dodatke.

Stranica statusa potrošnog
materijala

Prikazuje procjenu preostalog trajanja potrošnog
materijala, statistiku ukupnog broja obrađenih stranica i
zadataka, serijski broj, broj stranica i informacije za
održavanje.

Kao uslugu korisnicima, HP nudi podatke o približnom
preostalom vijeku trajanja potrošnog materijala. Stvarni
preostali vijek trajanja potrošnog materijala može se
razlikovati od navedenih približnih vrijednosti.

Stranica upotrebe

Prikazuje broj svih veličina papira koje su prošle kroz
uređaj. Na popisu je naznačeno je li ispis bio jednostran,
obostran, kao i ukupan broj stranica.

Stranica direktorija mape

Prikazuje naziv datoteke i mape za datoteke koje su
spremljene u memoriju proizvoda.

Current Settings Page (Stranica
trenutnih postavki)

Pokazuje trenutačne postavke za svaku opciju u izborniku
Administracija.

Druge stranice

Popis PCL fontova

Ispisuje raspoložive PCL fontove.

Popis PS fontova

Ispisuje raspoložive PS fontove.

150

Poglavlje 9 Upravljanje i održavanje

HRWW