HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Instaliranje memorije uređaja

background image

Instaliranje memorije uređaja

Uređaj ima jedan DIMM utor.

OPREZ:

Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove. Pri rukovanju DIMM memorijskim

modulima oko ruke stavite antistatičku traku ili često dodirujte površinu antistatičke DIMM ambalaže, a

zatim dodirnite metalni dio proizvoda.

1.

Ispišite konfiguracijsku stranicu kako biste saznali koliko je memorije instalirano u uređaju, prije

nego što dodate memoriju.

a. Na upravljačkoj ploči proizvoda pritisnite gumb Home (Početni zaslon) .

b. Otvorite sljedeće izbornike:

Administracija

Izvješća

Stranice s konfiguracijom/statusom

Stranica s konfiguracijom

HRWW

Ugradnja memorije i USB uređaja

161

background image

2.

Kad se ispiše konfiguracijska stranica, isključite proizvod.

3.

Odspojite kabel za napajanje i kabel sučelja.

4.

Ploču s desne strane pomaknite prema stražnjem dijelu uređaja te je skinite s njega.

162

Poglavlje 9 Upravljanje i održavanje

HRWW

background image

5.

Otvorite pristupna vrata povlačenjem metalnog jezičca.

6.

Izvadite DIMM iz antistatičke ambalaže.

OPREZ:

Kako biste smanjili mogućnost oštećivanja uzrokovanog statičkim elektricitetom, uvijek

nosite antistatičku traku oko ručnog zgloba ili dodirnite površinu antistatičke ambalaže prije

rukovanja DIMM memorijom.

7.

Uhvatite rubove DIMM-a i poravnajte ureze na DIMM-u s DIMM utorom (provjerite jesu li bravice s

obje strane DIMM utora otvorene).

HRWW

Ugradnja memorije i USB uređaja

163

background image

8.

Ugurajte DIMM u utor i čvrsto pritisnite. Bravice koje se nalaze s obje strane DIMM-a moraju sjesti

na mjesto uz škljocaj.

9.

Zatvorite pristupna vrata i čvrsto pritisnite dok ne sjednu na mjesto.

10.

Vratite ploču s desne strane. Poravnajte jezičce na ploči s utorima na uređaju i gurnite ploču

prema prednjem dijelu uređaja dok ne sjedne na mjesto.

164

Poglavlje 9 Upravljanje i održavanje

HRWW

background image

11.

Ponovo spojite kabel sučelja i kabel za napajanje.

12.

Uključite uređaj.

HRWW

Ugradnja memorije i USB uređaja

165