HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Instaliranje unutarnjih USB uređaja

background image

Instaliranje unutarnjih USB uređaja

Uređaj ima dva unutarnja USB priključka.

1.

Isključite proizvod.

2.

Odspojite kabel za napajanje i kabel sučelja.

3.

Ploču s desne strane pomaknite prema stražnjem dijelu uređaja te je skinite s njega.

HRWW

Ugradnja memorije i USB uređaja

169

background image

4.

Otvorite pristupna vrata povlačenjem metalnog jezičca.

5.

Pronađite USB priključke pri dnu ploče za proširenja. Umetnite USB uređaj u jedan od

priključaka.

OPREZ:

Da biste spriječili statički elektricitet u oštećivanju matične ploče proizvoda, jednom

rukom držite metalni poklopac a drugom umetnite USB uređaj. Ako se tijekom ovog postupka

odmaknete od uređaja, svakako prije nastavka dodirnite metalni poklopac radi pražnjenja

statičkog elektriciteta.

6.

Zatvorite pristupna vrata i čvrsto pritisnite dok ne sjednu na mjesto.

170

Poglavlje 9 Upravljanje i održavanje

HRWW

background image

7.

Vratite ploču s desne strane. Poravnajte jezičce na ploči s utorima na uređaju i gurnite ploču

prema prednjem dijelu uređaja dok ne sjedne na mjesto.

8.

Ponovo spojite kabel sučelja i kabel za napajanje.

9.

Uključite uređaj.

HRWW

Ugradnja memorije i USB uređaja

171