HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Provjera instalacije DIMM-a

background image

Provjera instalacije DIMM-a

Nakon instalacije DIMM-a provjerite je li instalacija bila uspješna.

1.

Uključite proizvod. Provjerite svijetli li žaruljica Spreman nakon što proizvod prođe postupak

pokretanja. Ako se pojavi poruka o pogrešci, DIMM možda nije ispravno instaliran.

2.

Ispišite stranicu s konfiguracijom.

3.

Na stranici s konfiguracijom provjerite dio koji se odnosi na memoriju i usporedite ga sa

stranicom s konfiguracijom ispisanom prije instalacije memorije. Ako se količina memorije nije

povećala, DIMM možda nije ispravno instaliran ili je oštećen. Ponovite postupak instalacije. Ako

je potrebno, instalirajte drugi DIMM.

NAPOMENA:

Ako ste instalirali jezik pisača (karakteristike), provjerite odlomak “Installed

Personalities and Options” (Instalirane karakteristike i opcije) na konfiguracijskoj stranici. Tu bi trebao

biti naveden novi jezik pisača.

HRWW

Ugradnja memorije i USB uređaja

167