HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Kartica Information (Informacije)

background image

Kartica Information (Informacije)

Tablica 9-1

Kartica Information (Informacije) HP-ovog ugrađenog web-poslužitelja

Izbornik

Opis

Device Status (Stanje uređaja)

Prikazuje stanje uređaja i predviđeni vijek trajanja preostalog HP-ovog potrošnog
materijala. Stranica također prikazuje vrstu i veličinu papira postavljenu za svaku
ladicu. Da biste promijenili zadane postavke, kliknite vezu Change Settings
(Izmjena postavki).

Dnevnik zadatka

Prikazuje sažetak svih ispisnih zadataka koje je proizvod obradio.

Configuration Page (Stranica s
konfiguracijom)

Prikazuje informacije pronađene na stranici s konfiguracijom.

Stranica statusa potrošnog
materijala

Pokazuje status potrošnog materijala uređaja.

Event Log Page (Stranica dnevnika
događaja)

Prikazuje popis svih događaja i pogrešaka na uređaju. Upotrijebite vezu
HP Instant Support (HP-ova trenutna podrška) u području Other links (Ostale
veze), na stranicama HP-ovog ugrađenog web-poslužitelja, da biste se spojili na
niz dinamičkih web-stranica koje vam pomažu u rješavanju problema. Te stranice
pokazuju i dodatne usluge dostupne za uređaj.

Usage Page (Stranica upotrebe)

Pokazuje sažetak broja stranica koje je uređaj ispisao, grupiranih prema veličini,
vrsti i stazi ispisa.

Device Information (Informacije o
uređaju)

Prikazuje naziv mreže uređaja, adresu i informacije o modelu. Za prilagodbu tih
unosa kliknite izbornik Device Information (Informacije o uređaju) na kartici
Općenito.

Print (Ispis)

Prenesite datoteku spremnu za ispis s računala. Uređaj koristi zadane postavke
ispisa za ispis datoteke.

Print Reports and Pages (Ispis
izvješća i stranica)

Ispisuje interna izvješća i stranice za uređaj. Odabire jednu ili više stavki za ispis ili
pregledavanje.