HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - A 2. adagolótálca vagy a kiegészítő 500 lapos tálca feltöltése

background image

A 2. adagolótálca vagy a kiegészítő 500 lapos tálca feltöltése

VIGYÁZAT!

A papírelakadások elkerülése érdekében ne töltse meg a tálcákat, miközben a készülék

nyomtat.

VIGYÁZAT!

Ne pörgesse át a papírköteget. Az átpörgetés rossz papíradagolást okozhat.

1.

Húzza ki a tálcát, és kissé megemelve távolítsa

el a készülékből.

84

6. fejezet Papír és nyomtatási hordozók

HUWW

background image

2.

Nyomja meg a bal oldali papírvezető

kioldókarját, és csúsztassa az oldalsó

vezetőket a megfelelő papírmérethez.

3.

Nyomja meg a hátsó papírvezető kioldókarját,

és csúsztassa a papírvezetőt a megfelelő

papírmérethez.

4.

Töltse be a papírt a tálcába. Ellenőrizze, hogy

a papírköteg négy sarka nem hajlik-e fel, és a

köteg teteje nem éri-e el a maximális

magasság jelzéseit.

5.

Tolja vissza teljesen a tálcát a készülékbe.

HUWW

Papírtálcák feltöltése

85