HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Az opcionális 1500 lapos tálca feltöltése

background image

Az opcionális 1500 lapos tálca feltöltése

A kiegészítő 1500 lapos tálca Letter, A4 és Legal papírméretre állítható be. Ha a papírvezetők

megfelelően be vannak állítva, a készülék automatikusan felismeri, hogy melyik méret van betöltve.

VIGYÁZAT!

A papírelakadások elkerülése érdekében ne töltse meg a tálcákat, miközben a készülék

nyomtat.

VIGYÁZAT!

Ne pörgesse át a papírköteget. Az átpörgetés rossz papíradagolást okozhat.

1.

Nyomja meg a kioldót, és nyissa ki az 1500

lapos tálca ajtaját.

2.

Ha van papír a tálcában, vegye ki. Ha van

papír a tálcában, a papírvezetőket nem lehet

beállítani.

3.

Csípje össze a tálca elején található

papírvezetőket, és csúsztassa azokat a

megfelelő papírmérethez.

86

6. fejezet Papír és nyomtatási hordozók

HUWW

background image

4.

Töltse be a papírt a tálcába. Egyszerre egy

teljes csomag papírt töltsön be. Ne ossza fel a

csomagot kisebb részekre.

5.

Győződjön meg arról, hogy a köteg felső

széle nem éri el a papírvezetőkön látható

maximális magasság jelzését, és az elülső

széle a nyilakhoz van igazítva.

6.

Zárja be a tálca ajtaját.

HUWW

Papírtálcák feltöltése

87