HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - A kezelőpanel üzenetek típusai

background image

A kezelőpanel üzenetek típusai

A készülék állapotát vagy az esetleges problémákat négy különböző típusú kezelőpanel-üzenet

jelezheti.

Üzenettípus

Leírás

Állapotüzenetek

Az állapotüzenetek a készülék pillanatnyi állapotát tükrözik. Ezek a készülék rendes működéséről
tájékoztatnak, és nem szükséges törölni őket. Az üzenetek a készülék állapotának megfelelően
változnak. Ha a készülék online állapotban van, és készen áll a nyomtatásra, vagyis nem dolgozik,
és nincsenek függőben lévő figyelmeztető üzenetei, akkor a Üzemkész állapotüzenet jelenik meg a
kijelzőn.

Figyelmeztető üzenetek A figyelmeztető üzenetek adat- és nyomtatási hibákat jeleznek. Ezek az üzenetek általában a

Üzemkész vagy az állapotüzenetekkel felváltva jelennek meg, és a képernyőn maradnak az

OK

gomb megnyomásáig. Egyes figyelmeztető üzenetek törölhetők. Ha a Törölhető
figyelmeztetések
menüben a Megjelenítési beállítások menü értéke Feladat, a következő
nyomtatási feladat törli ezeket az üzeneteket.

Hibaüzenetek

A hibaüzenetek beavatkozás – például papírbetöltés vagy elakadáselhárítás – szükségességéről
tájékoztatnak.

Bizonyos hibaüzenetek után a feladatok automatikusan folytatódhatnak. Ha a Megjelenítési
beállítások
menü Folytatást megengedő események almenüjében az Automatikus
folytatás
értéket állította be, akkor a készülék a folytatást lehetővé tevő hibaüzenetek 10
másodperces megjelenítése után folytatja a normális működést.

MEGJEGYZÉS:

Ha a 10 másodperces, automatikusan eltűnő hibaüzenet megjelenése során

megnyomja valamely gombot, akkor ezzel felülbírálja az automatikus folytatási funkciót, és a gomb
eredeti funkciója érvényesül. Például, a Leállítás gomb megnyomása szünetelteti a nyomtatást és
a készülék felajánlja a nyomtatási feladat visszavonását.

Komoly hibát jelző
üzenetek

A súlyos hibát jelző üzenetek valamilyen készülékhibáról adnak hírt. Némelyik ilyen üzenet a
készülék ki- és bekapcsolásával törölhető. Ezeket az üzeneteket nem befolyásolja az Automatikus
folytatás
beállítás. Ha a súlyos hiba továbbra is fennáll, javítás szükséges.