HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Tárgymutató

background image

Tárgymutató

Jelek és számok

1. tálca

feltöltés 83

papírelakadások 195

1500 lapos tálca

feltöltés 86

papírelakadások 196

2. tálca

feltöltés 84

papírelakadások 195

3. tálca

feltöltés 84

fizikai adatok 236

papírelakadások 195

500 lapos tálca

feltöltés 84

papírelakadások 195

A

a böngészőre vonatkozó

követelmények

HP beépített webszerver 153

adagológörgők, csere 106

adathordozó

támogatott méretek 77

adatok

fizikai 236

Adminisztráció menü,

kezelőpanel 19

A HP csalásokkal foglalkozó

webhelye 102

AirPrint 56

Aktuális beállítások oldal

leírás 152

akusztikai adatok 236

alapértelmezett átjáró, beállítás

70

alhálózati maszk 70

állandó erőforrások 170

állapot

HP Utility, Mac 54

üzenetek, típusai 181

állapot, kellékek

kezelőpanel-üzenetek 12

álló tájolás

kijelölés, Windows 126

Általános beállítások menü,

kezelőpanel 19

általános konfiguráció

HP beépített webszerver 154

alváskésleltetés

engedélyezés 162

letiltás 162

alvásütemezés

engedélyezés 162

letiltás 162

alvó üzemmód

engedélyezés 161

tiltás 161

Alvó üzemmód ütemezése

beállítás 162

Anyagbiztonsági adatlap (Material

Safety Data Sheet – MSDS) 243

anyagkorlátozások 241

a termék csomagolása 233

a termék szállítása 233

átjáró, alapértelmezett beállítása

70

A webböngészőre vonatkozó

követelmények

HP beépített webszerver 153

B

beállítás

IP-cím 67

beállítások

fontossági sorrend 41, 52

gyári visszaállítása 180

illesztőprogram előzetes

beállításai (Mac) 58

illesztőprogramok 41

illesztőprogramok (Mac) 52

beégetőmű

csere 106

papírelakadások 190

beépített webszerver

funkciók 153

Beépített webszerver (EWS)

jelszó hozzárendelése 159

beszerelés

USB-eszközök 171

betöltés

kapcsok 105

betűkészletek

állandó erőforrások 170

betűtípusok

feltöltés, Mac 54

biztonság

titkosított merevlemez 159

biztonsági beállítások

HP beépített webszerver 156

biztonsági funkciók 66

Biztonsági mentés/visszaállítás

menü, kezelőpanel 34

biztonságtechnikai nyilatkozatok

246, 247

borítékadagoló

cikkszám 221

papírelakadások 198

borítékok

betöltés 89

kimeneti tálca, kiválasztás 92

borítólapok

nyomtatás különböző papírra

(Windows) 134

HUWW

Tárgymutató

251

background image

C

cikkszámok

festékkazetták 222

karbantartási készletek 222

kellékek 222

tálcák 221

címkék

kimeneti tálca, kiválasztás 92

nyomtatás (Windows) 131

CS

csalásokkal foglalkozó webhely

102

csatlakoztathatóság

problémák megoldása 211

D

DIMM-ek

telepítés 163

telepítés ellenőrzése 169

DIMM-memóriák

biztonság 160

DIMM-modulok

termékszámok 222

dokumentumkonvenciók iii

dokumentumok átméretezése

Macintosh 57

Windows 136

dokumentumok méretének

beállítása

Windows 136

dokumentumok méretezése

Macintosh 57

duplex beállítások, változtatás 72

duplex-igazítás

beállítás 148

duplex nyomtatási tartozék

elakadások 193

durva papír

kimeneti tálca, kiválasztás 92

E

egyéb hivatkozások listája

HP beépített webszerver 156

egyedi méretű papírbeállítások

Macintosh 57

egyedi nyomtatási beállítások

(Windows) 117

egyenes papírtovábbítási út 92

EIO-kártyák

telepítés 163

elakadások

1. tálca 195

1500 lapos tálca 196

500 lapos tálca 195

beégetőmű környéke 190

borítékadagoló 198

duplex egység 193

elhárítás 201

felső fedél 199

helyek 184

kapocs 187

kimeneti tálca 185

okok 182

elakadások megszüntetése

1. tálca 195

1500 lapos tálca 196

500 lapos tálca 195

beégetőmű környéke 190

borítékadagoló 198

duplex egység 193

felső fedél 199

helyek 184

kapocs 187

kimeneti terület 185

elektromos jellemzők 236

élettartama végi selejtezés 241

előnyomott papír

nyomtatás (Windows) 129

előzetes beállítások (Mac) 58

első oldal

nyomtatás különböző papírra

(Windows) 134

e-mailes riasztások 54

Energia

fogyasztás 236

energiatakarékos beállítások 161

erőforrás mentése 170

erőforrások mentése, memória

170

Európai Unió, hulladékelhelyezés

242

Explorer, támogatott verziók

HP beépített webszerver 153

F

fájlfeltöltés, Mac 54

Fájltár oldal

leírás 152

FCC-előírások 238

fedőlapok

nyomtatás (Mac) 58

fejléces

nyomtatás (Windows) 129

fekvő tájolás

kijelölés, Windows 126

feladat lekérése menü 14, 15

feladatok

Macintosh-beállítások 54

feladatok, nyomtatás

ideiglenes másolatok tárolása

(Windows) 145

ideiglenes tárolás (Windows)

145

tartós magánjellegű másolatok

tárolása (Windows) 146

tartós másolatok tárolása

(Windows) 146

feladatok, tárolt

értesítés fogadása nyomtatáskor

(Windows) 146

felhasználónevek beállítása

(Windows) 147

létrehozás (Windows) 143

nevek megadása (Windows)

147

nyomtatás 144

törlés 144

feladatok tárolása

ideiglenes másolatok

(Windows) 145

ideiglenes személyes feladatok

(Windows) 145

lehetőségek beállítása

(Windows) 145

próbanyomat és megtartás

(Windows) 145

tartós magánjellegű másolatok

(Windows) 146

tartós másolatok (Windows)

146

Windows rendszerben 143

feladattárolás

elérhető módok 142

lehetőségek beállítása

(Windows) 145

Macintosh-beállítások 60

feladatvisszatartás

lehetőségek beállítása

(Windows) 145

252

Tárgymutató

HUWW

background image

felhasználónevek

beállítás tárolt feladatokhoz

(Windows) 147

felső fedél

papírelakadások,

megszüntetés 199

felső kimeneti tálca

nyomtatás 92

papírelakadások 185

feltöltés

1. tálca 83

1500 lapos tálca 86

500 lapos tálca 84

felvevőgörgők

csere 106

rendelés 222

festékkazetták

cikkszámok 222

garancia 226

figyelmeztetések iii

Finn lézer biztonsági nyilatkozat

247

firmware

frissítés, Mac 54

firmware, új letöltése 174

fizikai adatok 236

fontos figyelmeztetések iii

fontossági sorrend, beállítások

41, 52

formázó

biztonság 160

frissítések, termék letöltése 174

funkciók 2

füzetek

létrehozás (Windows) 138

G

garancia

A fogyasztó által végzett

javítás 231

festékkazetták 226

license 228

gombok, kezelőpanel 12

görgők

csere 106

rendelés 222

GY

gyári beállítások visszaállítása

180

gyorsmásolási feladatok

tárolás (Windows) 145

H

hálózat

jelszó, beállítás 69

jelszó, módosítás 69

hálózati

beállítások, megtekintés 69

beállítások, módosítás 69

Hálózati beállítások menü,

kezelőpanel 29

hálózat kezelése 69

hálózatok

alapértelmezett átjáró 70

alhálózati maszk 70

biztonság 66

HP Web Jetadmin 158

IPv4-cím 70

IPv6 cím 71

konfigurálás 65

támogatott protokollok 65

hálózatok, vezetékes

készülék telepítése, Mac 49

készülék telepítése, Windows

67

hamisított kellékek 102

Használati oldal

leírás 152

hátsó kimeneti tálca

nyomtatás 92

papírelakadások 185

helyszíni nyomtatás USB portról

149

hibaelhárítás

1. tálca papírelakadásai 195

1500 lapos tálca

papírelakadásai 196

500 lapos tálca

papírelakadásai 195

beégetőmű környéke 190

borítékadagoló-elakadások

198

duplex egység elakadásai

193

elakadások 182

hálózati problémák 211

helyszíni USB-nyomtatás

problémái 209

hibaüzenetek, numerikus lista

110

ismétlődő hibák 109

kapocselakadások 187

kimeneti tálca elakadásai 185

közvetlen csatlakoztatási

problémák 211

Mac-problémák 216

papírbetöltési problémák 182

papírelakadások 184

papírelakadások a felső

fedélnél 199

Windows problémák 214

hibaelhárítási eszközök

HP beépített webszerver 156

kezelőpanel üzenetei 110,

181

problémamegoldási

ellenőrzőlista 177

tisztítólap 174

Hibaelhárítás menü, kezelőpanel

33

hibák

szoftver 214

hibák, ismétlődő 109

hibaüzenetek

e-mailes riasztások 54

jelzőfények, kezelőpanel 12

numerikus lista 110

típusai 181

vezérlőpanel 181

higanymentes termék 241

hordozó

egyedi méretű, Macintosh-

beállítások 57

hőmérsékleti adatok 236

HP beépített webszerver 44

általános konfiguráció 154

biztonsági beállítások 156

egyéb hivatkozások listája

156

funkciók 153

hálózati beállítások 156

hibaelhárítási eszközök 156

HP webszolgáltatások 156

információs oldalak 154

nyomtatási beállítások 155

HP ePrint

leírás 44, 55

HP ePrint használata 128

HUWW

Tárgymutató

253

background image

HP Printer Utility

(Nyomtatósegéd) 54

HP szolgáltatások engedélyezése

128

HP Universal Print Driver

(univerzális nyomtató-

illesztőprogram) 40

HP Utility, Mac 54

HP Utility (nyomtatósegéd) 54

HP ügyfélszolgálat 232

HP Web Jetadmin 44, 158

HP webszolgáltatások

engedélyezés 156

I

illesztőprogramok

beállítások 41

beállítások (Mac) 58

beállítások (Windows) 115

beállítások módosítása (Mac)

52

beállítások módosítása

(Windows) 41

előzetes beállítások (Mac) 58

papírtípusok 79

papírtípusok és -méretek

módosítása 76

támogatott (Windows) 38

univerzális 40

információs oldalak

HP beépített webszerver 154

nyomtatás 152

Internet Explorer, támogatott

verziók

HP beépített webszerver 153

IP-cím

beállítás 67

IP Security (IPsec) 159

IPv4-cím 70

IPv6 cím 71

írásvetítő-fóliák

kimeneti tálca 92

nyomtatás (Windows) 131

ismétlődő hibák, hibaelhárítás

109

J

Japanese VCCI statement 246

Jelentések menü, kezelőpanel 19

jellemzők

elektromos és akusztikai 236

működési környezeté 236

jelölések, dokumentum iii

jelzőfények, kezelőpanel 12

Jetadmin, HP Web 44, 158

jótállás

készülék 224

K

Kalibrálás/tisztítás menü,

kezelőpanel 34

Kanadai DOC-szabályozás 246

kapcsolat

USB, Mac 48

USB, Windows 64

kapcsolati-sebesség beállítások

72

kapocselakadások 187

karbantartási készlet

használat 106

karbantartási készletek

cikkszámok 222

kartonlap

kimeneti tálca, kiválasztás 92

kazetták

állapotüzenetek 12

csere 103

garancia 226

kazetták, kapocs

betöltés 105

kellékállapot oldal

nyomtatás 109

kellékállapot-oldal

leírás 152

kellékek

állapot, megtekintés a HP Utility

(nyomtatósegéd)

segítségével 54

cikkszámok 222

hamisított 102

memóriahibák 110

nem a HP által gyártott 102

nyomtatókazetták cseréje 103

rendelés 220

termékszámok 222

újrahasznosítás 101, 240

kellékek, állapot

kezelőpanel-üzenetek 12

Kellékek kezelése menü,

kezelőpanel 25

kellékek újrahasznosítása 101

készlet, nyomtató-karbantartási

használat 106

kétoldalas egység

cikkszám 221

kétoldalas nyomtatás

beállítások (Windows) 122

bekapcsolás (Mac) 54

kezdőlap

más papír használata 58

kezelőpanel

Adminisztráció menü 19

Általános beállítások menü 19

beállítások 41, 52

biztonság 160

Biztonsági mentés/visszaállítás

menü 34

gombok 12

Hálózati beállítások menü 29

Hibaelhárítás menü 33

Jelentések menü 19

jelzőfények 12

Kalibrálás/tisztítás menü 34

Kellékek kezelése menü 25

kijelző 12

Megjelenítési beállítások

menü 24

Nyomtatási beállítások menü

22

Szerviz menü 35

Tálcák kezelése menü 26

tisztítólap, nyomtatás 174

Többtálcás osztályozó

beállításai menü 28

Tűző/kötegelő beállításai

menü 28

USB firmware frissítése menü

35

üzenetek, numerikus lista 110

üzenetek, típusai 181

kezelőpanel menüi

feladat lekérése 14, 15

kimeneti tálcák

kiválasztás (Windows) 139

papírelakadások 185

kis méretű papír, rányomtatás 92

Konfigurációs oldalak

leírás 152

254

Tárgymutató

HUWW

background image

Koreai nyilatkozat az

elektromágneses

összeférhetőségről (EMC) 247

környezetvédelmi jellemzők 5

környezetvédelmi program 239

különleges adathordozó-

útmutató 74

különleges papír

nyomtatás (Windows) 131

útmutató 74

L

lapméretek

dokumentumok méretének

igazítása (Windows) 136

laponkénti oldalszám 59

laponként több oldal 59

lerakó

nyomtatás a 93

lerakó egység

cikkszám 221

levelezőlapok

kimeneti tálca, kiválasztás 92

lézer biztonsági nyilatkozatok

246, 247

licenc, szoftver 228

Linux szoftver 46

M

Mac

illesztőprogram beállításai 52,

58

papírtípusok és -méretek

módosítása 57

problémák, hibaelhárítás 216

szoftver 54

szoftver eltávolítása 51

támogatott operációs

rendszerek 48

Macintosh

dokumentumok átméretezése

57

HP Printer Utility

(Nyomtatósegéd) 54

támogatás 232

Macintosh illesztőprogram

beállításai

egyedi méretű papír 57

Feladattárolás 60

vízjelek 58

Mac szoftver eltávolítása 51

magánjellegű feladatok

tartós tárolás (Windows) 146

másolási feladatok

ideiglenes másolatok tárolása

(Windows) 145

másolatok

szám módosítása (Windows)

116

média

kezdőlap 58

laponkénti oldalszám 59

megjegyzések iii

Megjelenítési beállítások menü,

kezelőpanel 24

megoldás

hálózati problémák 211

helyszíni USB-nyomtatás

problémái 209

közvetlen csatlakoztatási

problémák 211

mellékelt akkumulátorok 241

memória

állandó erőforrások 170

bővítés 163

DIMM-ek telepítése 163

kellékhibák 110

mellékelve 54

telepítés ellenőrzése 169

termékszámok 222

memória bővítés 163

memóriachip, nyomtatókazetta

hely 99

leírás 227

menük, kezelőpanel

Adminisztráció 19

Általános beállítások 19

Biztonsági mentés/

visszaállítás 34

feladat lekérése 14, 15

Hálózati beállítások 29

Hibaelhárítás 33

hozzáférés 12

Jelentések 19

Kalibrálás/tisztítás 34

Kellékek kezelése 25

Megjelenítési beállítások 24

Nyomtatási beállítások 22

Szerviz 35

Tálcák kezelése 26

Többtálcás osztályozó

beállításai 28

Tűző/kötegelő beállításai 28

USB firmware frissítése 35

méretek, készülék 236

merevlemezek

titkosított 159

mindkét oldal, nyomtatás ide

bekapcsolás (Mac) 54

modellek, funkciók

összehasonlítása 2

működési környezet

jellemzők 236

műszaki támogatás

termék visszacsomagolása

233

N

nehéz papír

kimeneti tálca, kiválasztás 92

nem a HP által gyártott kellékek

102

nem hamisított kellékek 102

Netscape Navigator, támogatott

verziók

HP beépített webszerver 153

nevek, feladat

megadás (Windows) 147

n-szeres nyomtatás 59

kijelölés (Windows) 125

NY

nyomathordozó 73

nyomtatás

beállítások (Mac) 58

tárolt feladatok 144

USB-tárolótartozékról 149

nyomtatási

beállítások (Windows) 115

nyomtatási beállítások

HP beépített webszerver 155,

156

Nyomtatási beállítások menü,

kezelőpanel 22

nyomtatási feladatok 113

ideiglenes tárolás (Windows)

145

tartós magánjellegű másolatok

tárolása (Windows) 146

HUWW

Tárgymutató

255

background image

tartós másolatok tárolása

(Windows) 146

törlés (Mac) 57

nyomtatási kérelem leállítása

(Windows) 114

nyomtatási kérelem megszakítása

(Windows) 114

nyomtatási minőség

javítás 202

javítás (Windows) 121

nyomtatás mindkét oldalra

beállítások (Mac) 59

beállítások (Windows) 122

nyomtatóállvány

termékszám 221

nyomtató-illesztőprogramok

választás 205

nyomtató-illesztőprogramok (Mac)

beállítások 58

beállítások módosítása 52

nyomtató-illesztőprogramok

(Windows)

beállítások 115

beállítások módosítása 41

támogatott 38

nyomtató-illesztőprogramok

megnyitása (Windows) 115

nyomtató-karbantartási készlet

használat 106

nyomtató-karbantartás szükséges

üzenet 106

nyomtatókazetták

állapotüzenetek 12

csere 103

memóriachipek 227

papírelakadások 199

sérülések ellenőrzése 108

nyomtatókazetták cseréje 103

nyomtatópatronok

nem HP által gyártott 102

tárolás 102

újrahasznosítás 101, 240

O

oldalak laponként

kijelölés (Windows) 125

on-line támogatás 232

Optikai karakterfelismerő (HP-UX)

program 46

P

papír

1. tálca feltöltés 83

1500 lapos tálca feltöltés 86

500 lapos tálca feltöltés 84

borítók, különböző papír

használata 134

egyedi méretű, Macintosh-

beállítások 57

elakadások 182

első és utolsó oldal, különböző

papír használata 134

kezdőlap 58

kiválasztása 202

laponkénti oldalszám 59

nyomtatás előnyomott fejléces

papírra vagy űrlapokra

(Windows) 129

támogatott méretek 77

támogatott típusok 79

papír, különleges

nyomtatás (Windows) 131

papír, rendelés 220

papírbehúzási problémák

megoldás 182

papír betöltése 83

papírelakadások

1. tálca 195

1500 lapos tálca 196

500 lapos tálca 195

beégetőmű környéke 190

borítékadagoló 198

duplex egység 193

felső fedél 199

helyek 184

kimeneti tálca 185

papírméret

módosítás 76

papírméretek

egyedi kijelölése 121

kijelölés 121

támogatott 77

papírtípusok

kijelölés 121

módosítás 76

parancsikonok (Windows)

használat 117

létrehozás 118

páratartalom

adatok 236

patronok

nem HP által gyártott 102

tárolás 102

újrahasznosítás 101, 240

PCL fontlista

leírás 152

PCL illesztőprogramok 38

PCL-illesztőprogramok

univerzális 40

PostScript Printer Description (PPD)

fájlok

elérhető 54

PPD-fájlok

elérhető 54

próbanyomat és megtartás

kijelölés (Windows) 145

problémamegoldás

e-mailes riasztások 54

lassú válasz 208

nincs válasz 207

üzenetek, típusai 181

protokollok, hálózat 65

PS emulációs illesztőprogramok

38

PS fontlista

leírás 152

R

rendelés

kellékek és tartozékok 220

termékszámok 221

rendszerkövetelmények

HP beépített webszerver 153

riasztások, e-mail 54

S

SAP-szoftver 46

selejtezés, élettartam végi 241

SIMM-ek, összeférhetetlenség

163

Solaris szoftver 46

súgó

nyomtatási beállítások

(Windows) 116

Súgógomb, kezelőpanel 12

súly, készülék 236

256

Tárgymutató

HUWW

background image

SZ

szabályozó nyilatkozatok

környezetvédelmi

termékgazdálkodási

program 239

személyes feladatok

ideiglenes tárolás (Windows)

145

Szerviz menü, kezelőpanel 35

szoftver

beállítások 41, 52

beépített webszerver 44

eltávolítás Windows rendszer

esetében 43

HP Printer Utility

(Nyomtatósegéd) 54

HP Web Jetadmin 44

Mac 54

Mac eltávolítása 51

problémák 214

szoftverlicenc-szerződés 228

támogatott operációs

rendszerek 38, 48

telepítés, USB-kapcsolatok 64

telepítés, vezetékes hálózatok

68

szolgáltatás

termék visszacsomagolása

233

T

tájolás

kijelölés, Windows 126

Tajvani EMI nyilatkozat 247

Takarékos üzemmód beállítás

101, 161

tálcák

1. tálca feltöltés 83

1500 lapos tálca feltöltés 86

500 lapos tálca feltöltés 84

cikkszámok 221

feltöltés 83

kijelölés (Windows) 121

konfigurálás 90

Macintosh beállítások 54

papírelakadások 184, 195,

196

papír iránya 88

tálcák, kimeneti

elakadások, megszüntetés 185

kiválasztása 92

Tálcák kezelése menü,

kezelőpanel 26

támogatás

on-line 232

termék visszacsomagolása

233

támogatott operációs rendszerek

38, 48

támogatott papír 77

tárolás

nyomtatópatronok 102

tárolás, feladat

elérhető módok 142

lehetőségek beállítása

(Windows) 145

Macintosh-beállítások 54, 60

tárolt feladatok

biztonság 160

értesítés fogadása nyomtatáskor

(Windows) 146

felhasználónevek beállítása

(Windows) 147

létrehozás (Windows) 143

nevek megadása (Windows)

147

nyomtatás 144

törlés 144

tartozékok

rendelés 220

termékszámok 221

TCP/IP

IPv4-paraméterek kézi

beállítása 70

IPv6-paraméterek kézi

beállítása 71

technikai támogatás

on-line 232

telepítés

készülék vezetékes

hálózatokban, Windows 67

memória (DIMM-ek) 163

szoftver, USB-kapcsolatok 64

szoftver, vezetékes hálózatok

68

termék vezetékes hálózaton,

Mac számítógépre 49

termékek összehasonlítása 2

termékkörnyezet

jellemzők 236

termékszámok

memória 222

termék visszacsomagolása 233

tippek iii

tisztítás

készülék 174

papírútvonal 174, 203

továbbítógörgők, csere 106

több oldal egy lapra

nyomtatás (Windows) 125

Többtálcás osztályozó beállításai

menü, kezelőpanel 28

törlés

nyomtatási feladat 57

tárolt feladatok 144

tűzési beállítások

kiválasztás (Windows) 141

Tűző/kötegelő beállításai menü,

kezelőpanel 28

tűző/lerakó

kapcsok betöltése 105

nyomtatás a 93

tűző/lerakóegység

elakadások, kapocs 187

tűző/lerakó egység

cikkszám 221

tűzőkazetták

betöltés 105

termékszámok 222

U

újrahasznosítás 5, 240

HP nyomtatókellékek

visszajuttatása,

környezetvédelmi program

240

univerzális nyomtató-

illesztőprogram 40

UNIX szoftver 46

USB-eszközök

beszerelés 171

USB firmware frissítése menü,

kezelőpanel 35

USB-kábel, cikkszám 222

USB-konfiguráció, Mac 48

USB-konfiguráció, Windows 64

USB-tárolótartozékok

nyomtatás erről 149

HUWW

Tárgymutató

257

background image

utolsó oldal

nyomtatás különböző papírra

(Windows) 134

Ü

ügyfélszolgálat

termék visszacsomagolása

233

ügyféltámogatás

on-line 232

üzenetek

e-mailes riasztások 54

jelzőfények, kezelőpanel 12

numerikus lista 110

típusai 181

űrlapok

nyomtatás (Windows) 129

V

visszatartás, feladat

elérhető módok 142

lehetőségek beállítása

(Windows) 145

vízjelek 58

hozzáadás (Windows) 137

W

Webes nyomtatás

HP ePrint 44, 55

webhelyek

Anyagbiztonsági adatlap

(Material Safety Data Sheet;

MSDS) 243

hamisítványok jelentése 102

HP Web Jetadmin, letöltés

158

Macintosh ügyféltámogatás

232

univerzális nyomtató-

illesztőprogram 40

ügyféltámogatás 232

Windows

illesztőprogram beállítások 41

támogatott illesztőprogramok

38

támogatott operációs

rendszerek 38

univerzális nyomtató-

illesztőprogram 40

Windows rendszerű szoftverek

eltávolítása 43

Windows-szoftverek eltávolítása

43

258

Tárgymutató

HUWW

background image
background image

*CE988-90916*

*CE988-90916*

CE988-90916